DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 Velg kategori
[Hordaland] - [Oppland] - [Rogaland] - [Aust-Agder] - [Buskerud] - [Finnmark] - [Hedmark] - [Møre og Romsdal] - [Nord-Trøndelag] - [Nordland] - [Oslo/Akershus] - [Sogn og Fjordane] - [Sør-Trøndelag] - [Telemark] - [Troms] - [Vest-Agder] - [Vestfold] - [Østfold]
 
 Velg ressurs
DEN NORSKE KIRKE
Kirkens informasjonstjeneste (Kirkeinfo) har det redaksjonelle ansvar for nettstedet www.kirken.no. Kirkeinfo driver pressetjeneste, opplysningstjeneste og en viss forlagsvirksomhet på vegner av Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Den norske kirkes Bispemøte.
Digitalpensjonatet
I Digitalpensjonatet finn du databasar laga av organisasjonar eller privatpersonar utanfor Arkivverket. Bidragsytaren er ansvarleg for innhaldet i databasane og han eller ho sit og med rettane til desse dataa. Digitalarkivet tilbyr berre eit verktøy for formidling, og kan ikkje spreie materialet på noko anna vis enn gjennom Digitalpensjonatet.
DIS-Norge
DIS-Norge ble stiftet 12. januar 1990. Formålet med foreningen er å skape et landsomfattende forum for databehandling i slektsforskning.
Family History Centers (Mormonernes sentre i Norge)
Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Moss, Oslo, Skien, Stavanger, Trondheim. Bibliotektjenester, mikrofilm, mikrofiche.
Frelsesarmeen
Frelsesarmeen har egne sider for etterlysninger. Startet i London i forrige århundrede. I 1888 kom organisasjonen til Norge og har siden vært synlige i det norske samfunnet.
HIFO - Den norske historiske forening
Den norske historiske forening (HIFO) er en organisasjon med omfattende og varierte oppgaver i historiefagets og historikernes tjeneste.
Landslaget for lokalhistorie (LLH)
Landslaget er hovedorganisasjonen for historielagsbegevelsen i Norge.
Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR)
norge.no
...en felles inngang til all offentlig informasjon på Internett.
Norsk Heraldisk Forening (NHF)
Foreningens formål er å fremme kjennskapen til heraldikk (læren om våpenskjold) og beslektede emner. Foreningen har en kort info side på NHF @ Heraldik.org
Kort om foreningens historie @ wikipedia.no
Norsk Krigsbarnforbund (NKBF)
NKBF er en interesseorganisasjon for barn født i perioden 1940 – 1946 av norsk mor og far som tilhørte okkupasjonsmakten.
Norsk Lokalhistorisk Institut (NLI)
NLI er en statsinstitusjon under Kulturdepartementet, og har som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge.
Norsk Slektshistorisk Forening (NSF)
Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) ble stiftet den 22. oktober 1926 og er Norges eldste riksdekkende forening for slektsforskere.
Norske privatarkiver - Samkatalogen
Samkatalogen over norske privatarkiver er en nasjonal database over arkiver etter personer, bedrifter, organisasjoner og institusjoner m.v. som oppbevares i offentlige og private oppbevaringsinstitusjoner. (Riksarkivet)
ODIN (Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge)
Odin er en felles, elektronisk informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene. Formålet med Odin er å gjøre informasjons- og nyhetsstoff fra regjeringen og departementene tilgjengelig på Internett og ...
Registreringssentral for historiske data (RHD)
RHD er en nasjonal institusjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet), ved Universitetet i Tromsø (UiTø), som har til formål å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format slik at kildene vil være lettere tilgjengelig for forskning. Arbeidet består i å dataregistrere de originale folketellingene og kirkebøkene som finnes i arkivverket.
Sognefjordlaget i Amerika (The SOGNEFJORDLAG IN AMERICA)
SOGNEFJORDLAGet i AMERICA er en organisasjon for etterkommere etter sogninger i USA og Canada.
Sons of Norway
Sons of Norways (65000 medlemmer!) misjon er å fremme, ivareta og på lang sikt verne om norske og andre nordiske kulturtradisjoner, samtidig som organisasjonen får vokse og utvikle seg som en broderskapsforening med maksimal hjelp og støtte til alle medlemmer.
Statens kartverk
Kartverkets hjemmeside.
Statistisk Sentralbyrå
 
 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (1085)
Digitalarkivet (1003)
Gravminner i Norge (709)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (303)
Slektsforum (261)
Emigrantar (Digitalarkivet) (190)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (190)
Våre falne - register (174)
DISBYT Finland (165)
Slektsforskerbasen (120)

 5 sist brukte
Skjervøy / Skjervøy, 1900-1910, skannet klokkerbok
Tennessee hos Rootsweb
Søkbar folketelling og kirkebøker fra Idd Herred (Halden-Østfold)
Tysvær / Tysvær, 1852-1868, skannet klokkerbok
Salangen / Salangen, 1919-1937, skannet klokkerbok

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081605152
Antall ressurser30737
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
6082786
Sist oppdatert07-Feb-2016