DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge]

 Velg kategori
[Aust-Agder] - [Buskerud] - [Finnmark] - [Hedmark] - [Hordaland] - [Møre og Romsdal] - [Nordland] - [Nord-Trøndelag] - [Oppland] - [Oslo/Akershus] - [Rogaland] - [Sogn og Fjordane] - [Sør-Trøndelag] - [Telemark] - [Troms] - [Vest-Agder] - [Vestfold] - [Østfold] - [Svalbard]
 
 Velg ressurs
Dødsfall i Norge 1763-1825. (Jørgen Gløersen)
1723 Matrikkelforarbeidet
Riksarkivet har skannet matrikkelforarbeidet fra 1723, med utgangspunkt i tidligere mikrofilming. Matrikkelen kalles et forarbeid, fordi den ble trukket tilbake. Det var bare skyldsetting av nyrydninger som fikk virkning. Matrikkelforarbeidet inneholder mange opplysninger om gårdene i Norge og er en viktig kilde til så vel norgeshistorien som gårds- og slektshistorie.
1875-tellingen på FamilySearch
Hva som er klart kan man finne her Informasjon om framdriften av registreringa
Aftenpostens dødsannonser
Bibliografi over Slektsbøker
Christian F. Scheel har en stor bibliografi over slektsbøker (privat hjemmeside).
Bumerker i Norge - en oversikt
Vi har en rik kulturskatt i våre tusenvis av gamle bumerker. De har forbindelser tilbake til våre eldste skriftformer, de var knyttet til jakt og dyrehold og de var med ved arv og eierskifte. Bumerker har hentet sine sterkt stiliserte figurer fra fjerne land og urgamle symboler; de kan vitne om religion, magi og mye annet. Les mer om bumerker på disse nettsidene.
Dagbok frå prisonen 1809-1812
Les mer om prisonen her
Database over dokumenter som omhandler hekseprosesser
Den almindelige Enkekasse
Efter kongelig resolution af 30. august 1775 blev Den almindelige Enkekasse stiftet. Enkekassen skulle afløse Land-Militair-Etatens Pensionskasse af 1739, der var rådet i økonomisk uføre på grund af, at udgifterne til enkepension og faderløse børn ikke kunne finansieres af medlemmernes indskud.
Den glemte Skriften Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Forfatter: Knut Johannessen Forlagsentralens omtale: Dette er ei lærebok i gotisk håndskrift som ved hjelp av autentiske teksteksempler, transkripsjoner og forklaringer presenterer skriftens bruk og oppbygging. Boka inneholder ei rekke dokumenter fra 1600- til 1800-tallet og forfatteren tar også for seg skriftens og skriveferdighetenes utvikling i Norge. Den retter seg mot studenter, lokalhistorikere, slektsgranskere og andre som kommer i kontakt med gotisk håndskrift. Serien Riksarkivaren. Skriftserie
Den norske Bilboken 1922
En fullstendig fortægnelse over registrerte automobiler i Norge, deres art, hestekræfter, fabrik og eiernes navn.
Den norske hærs organisasjon 1628-1817
Kaptein Lars Kiærlands oversiktsplansje fra 1946 har vært et nyttig hjelpemiddel for slekts- og lokalhistorikere og andre som har hatt behov for opplysninger om den norske hærs til dels innfløkte organisasjonsforhold. En ulempe med Kiærlands oversikt er bl.a. det fysiske formatet; den består av 3 store plansjer, hver på ca 1 x 1 meter, som dekker tidsrommet 1628 – 1940. Denne digitale oversikten er utarbeidet ved Statsarkivet i Kongsberg og omfatter plansjen som dekker tiden 1628-1817. NB: Opplysningene hos Kiærland er ikke kvalitetssikret av Statsarkivet. 18.01.1628 – 14.08.1718 15.08.1718 – 30.04.1789 01.05.1789 – 30.06.1810 01.07.1810 – 31.12.1817
Den originale Sigfridslekt fra 2008
Denne hobbysiden fylles sakte, men sikkert, opp med slektsstoff om finnen Sigfrid Persen og hans etterkommere. De er mange tusen i antall, og finnes i mange land. (Privat hjemmeside)
Det inndelte Norge gjennom tidene Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Beryl K. Ramvik Boken kan bestilles via DISbutikken
Digitalarkivet - Alle meldinger 2000-2010
Digitalarkivet - Nytt fra Digitalarkivet
Digitale bilder, søkbare
Søkbare bilder fra hele Norge
Digitale bygdebøker, innholdsfortegnelser, og slektsbøker.
Nettstedet har som mål å samle delvis spredt informasjon som digitale bygdebøker og slektsbøker. Det finnes også en rekke innholdsfortegnelser spredt rundt på nettet som med fordel kan samles på et sted, Slekt1. Nettstedet digitaliserer også selv både slektsbøker og innholdsfortegnelser, men foreløpig ingen bygdebøker. Ansvarlig for nettstedet er Trygve Kikut
DIS-Norge amtskart
Statens kartverk og DIS-Norge har inngått en avtale om publisering av "amtskartene"
De 40 kartbladene kan lastes ned i JPEG format og er da totalt på ca 800 MB.
Dødsfall i Norge 1763-1825. (Jørgen Gløersen)
1964 [utgitt som tillegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVII-XIX, 1960-64, med støtte fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd]. 507 s.
Dødsfall i Norge 1826-1840. (Jørgen Gløersen)
1970 [utgitt som tillegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX-XXII, 1966-70, med støtte fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd]. 519 s. Dette bindet inneholder også noen rettelser til bind 1.
Dødsfall i Norge 1841-1850. (Jørgen Gløersen)
1983-87 [utgitt som tillegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX-XXXI med støtte fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd]. 566 s.
Dødsfall i Norge 1995-april 2001
Digitalarkivets database. Den er et uttrekk av det nasjonale dataregisteret over dødsfall meldt til skifteretten. De forskjellige sorenskriverembetene startet med elektronisk registrering av meldingene på ulike tidspunkt, men fra 1992/1993 ble meldingene registrert på data hos alle, og fra 1995 skal registeret være komplett. Årene forut for dette, har derfor kun enkeltoppføringer. INNHOLD: navn på avdøde, når vedkommende var født og død, embetet dødsfallet ble meldt i, og postnummeret til avdøde.
Eldre norske rettskilder
En oversikt
Fantefortegnelse 1859 - Fortsat Beretning om Fantefolket
Ved Eilert Sundt, utgitt av Abelsted 1859. Skannet ebok, tilgjengelig gjennom NB Digital. Kan kun vises av norske ip-adresser. Ressursen kan lastes ned som ebok i pdf-format.
Fantefortegnelse 1862 (Eilert Sundts liste) Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Fantefortegnelsen 1862 [ bibliografisk referanseliste ] Instituttet har tidligere utgitt en «fantefortegnelse» fra 1845, se Småskrift nr. 10. Begge fortegnelsene er satt opp av Eilert Sundt. Oversikten fra 1862 gjelder strekningen mellom Stavanger og Skien, og den gir fyldige opplysninger om de enkelte familiene. Se også Småskrift nr. 7, Folk og fant. Fantefortegnelsen 1862 red., Harald Winge. Published 1995 by Norsk lokalhistorisk institutt in Oslo . Written in Norwegian. Edition Notes Includes indexes. Series Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt,, nr. 30 Classifications Library of Congress DX245 .F36 1995 The Physical Object Pagination 143 p. ; Number of pages 143 ID Numbers Open Library OL586691M ISBN 10 8290176791
Fantefortegnelsen 1845 Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Winge, Harald Fantefortegnelsen 1845 Kategori: Lokalhistorie/Folkeminne Stand: Meget pen Illustrasjoner: Ingen Innbinding: Org. omsl. Denne publikasjonen er nr. 10 i serien Småskrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt. Meget helt og fint hefte. Norsk Lokalhistorisk Institutt Utgitt: 1986 Opplag: 1 Sider: 65 Vekt: 150 Høyde: 21 Bredde: 15 et utdrag fra ff 1845 for Andebu og Tønsberg er tilgjengelig som pdf: http://www.sveinaagemathisen.net/gjallarhorn/artikler/Fantefortegnelsen%201845.pdf
Fantefortegnelsen 1862 - Anden Aars Beretning om Fantefolket
Ved Eilert Sundt. Skannet ebok, tilgjengelig gjennom NB Digital. Kan kun vises av norske ip-adresser. Ressursen kan lastes ned som skannet ebok i pdf-format fra NB Digital-siden.
Fantefortegnelsen 1865 - Fjerde Aars Beretning om Fantefolket
Forfattet av Eilert Sundt. Dette er skannet ebok som er lagt ut på NB Digital. Det medfører at den kun kan vises fra norske ip-adresser.
Fanteregister 1845
Registrert av Statsarkivet i Bergen
Fiskeridirektoratets fiskermanntall
Folketelling 1875 Familysearch
Folketellingen for hele landet 1910
Digitalarkivet la 1.12.2010 ut folketellingen for 1910.
Gravminner i Norge
Gravplass-kart
Helga Sverdrup Ekrheim & Olav Ekrheim Norges filologer og realister Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Oversikt over filologer og realister. Dreyers Forlag, Stavanger MCMXXXXIII
Immigrasjonsarkivet
Innvandrerarkivet inneholder dokumentasjon for innvandrere til Norge vesentlig før 1814, men også noe fra det øvrige 1800-tallet. Innvandrerne ordnes etter bosted i Norge (destinasjonene) og opphavsland/sted (emigrasjonsstedet), og alle opplysningene har kildereferanser.
Karl Bakke - Norske Skolefolk bind 1  Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Oversikt over norske skolefolk. Dreyer Forlag Stavanger 1952
Karl Bakke -Norske Skolefolk - bind 2 Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Oversikt over norske skolefolk. Dreyer Forlag Stavanger 1952
Kart over geistleg inndeling 1922
Kart over geistleg inndeling i Noreg 1979
Kirkegård/gravplass-kart i Norge
Kommuneinndelingen i perioden 1837 til 1960
Databasen er laget av Lillian Koehler ved Statsarkivet i Bergen. Grunnlaget for databasen er boken "Oversikt over endringer i kommuneinndelingen i perioden 1837 til 1960" ved Grethe Aagaard Kuhnle og Terje Sande, utgitt i 1975.
Kongeriget Norges Hof- og Stats-Calender for Aaret 1820
Den norske statskalenderen frå 1820 gir ei oversikt over kongehuset, hoffet, det diplomatiske korps, det svenske statsrådet, landshøvdingane i Sverige, og det norske regjeringsapparatet, og det norske administrative apparatet med domstolar, universitet, amtmenn og stiftamtmenn, futar, magistratar og andre embetsmenn i byane, offentlege legar, tollvesenet, postvesenet, vegvesenet, geistlege, sjø- og landmilitæretaten og Stortinget. (www.digitalarkivet.no)
Lars Beite - Norske skolefolk - bind 1
Oversikt over norske skolefolk. Paul T. Dreyers forlag, Stavanger 1966.
Lars Beite - Norske skolefolk - bind 2
Oversiit over norske skolefolk. Paul T. Dreyers forlag, Stavanger 1966.
Matrikkelutkastet av 1950
Matrikkelutkastet frå 1950 er ei samling av omtrent 85.000 lister over fast eigedom i Noreg. Listene er ordna etter stigande gardsnummer innafor kvar kommune.
Navneindeks til norske kirkebøker -
Indekser laget av brukere av skanna kirkebøker
NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING 1STE OKTOBER 1917
Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA
Norrøne tekster og kvad
Prosjektet «Norrøne Tekster og Kvad» har til formål å formidle norrøn litteratur på internett. I tillegg til kildetekster på originalspråket vil en kunne finne ulike oversettelser til nyere skandinaviske språk, klassiske vitenskapelige tekster og annet bakgrunnsmateriale. I hovedsak eldre materiale fra før 1900.
Norsk historisk leksikon
Kultur og samfunn ca. 1500 til ca. 1800 / Steinar Imsen og Harald Winge. Nettutgave på Lokalhistorisk wiki.
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift har kommet ut kontinuerlig siden 1927 med to hefter hvert år. Her kan man lese de digitale utgavene.
Norsk stedsfortegnelse
Norsk stedsfortegnelse ble utgitt av Postdirektoratet i 1972. Les rettledning og oversikt over forkortelser i boken før bruk
Norske Kommunalpolitikere 1957 Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Norges Styresmenn, Oslo 1957, Bokdepotet forlag. Tre bind, delt inn i fylker og kommuner. Den enkelte valgte politiker nevnes, delvis også med adresse, fødselsdata og tittel/yrke. Noen også med mer informasjon.
Norske skulefolk
O. Delphin Amundsen  Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Biografiske opplysninger m.v. samlet til 25-års jubileet 1948. Aas & Waahls boktrykkeri Oslo 1950
Oversikt over bygdebøker (Christian F. Scheel)
Christian F. Scheel har en stor oversikt over bygdebøker.
Oversikt over endringer i kommuneinndelinga i perioden 1837 til 1960
Databasen er laget av Lillian Koehler ved Statsarkivet i Bergen. Grunnlaget for databasen er boken "Oversikt over endringer i kommuneinndelingen i perioden 1837 til 1960" ved Grethe Aagaard Kuhnle og Terje Sande, utgitt i 1975. Ytterligere ressurser finner du på nettsidene til Statistisk Sentralbyrå: Kommunekatalog gjeldende fra 1. januar 2008 (fylkesvis). Historisk oversikt over endringer i kommuneindelingen 1838-1998 og fylkesinndelingen 1668-1998 (PDF). Endringer 1988-2008. Endringer etter 1951.
Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmarks og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid
Johan Carl Louis Lengnick (1796-1865) var utdannet som jurist og var offiser (major fra 1834), men blir husket først og fremst for sin genealogiske virksomhet. Han var med på å stifte Det genealogisk-biografiske Selskab i 1838, og gav mellom 1841 og 1858 ut en rekke genealogiske samlinger. Blant disse er "Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmarks og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid" som ble trykt i 1853. Forfatteren måtte selv finansiere sine bøker, og har i forordet beklaget seg høylig over hvor dårlig butikk det var. Ved siden av det han fikk trykt finnes det i det danske 77 bind med avskrifter og utdrag fra kirkebøker som er gjort av J. C. L. Lengnick. (www.digitalarkivet.no)
Regesta Norvegica
Hensikten med det trykte verket Regesta Norvegica er å gi en kronologisk ordnet fortegnelse over alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie. Det dreier seg om brev og andre dokumenter, bevarte og tapte, trykte og utrykte, som har med Norge, nordmenn og norske forhold å gjøre. Verket gir korte sammendrag (dvs. regester) av innholdet i hvert aktstykke, det gir opplysninger om datering og utstedelsessted, om oppbevaringssted, arkivsignatur, trykkested m.m. Kort sagt kan en si at Regesta Norvegica er en samling regester eller sammendrag av middelalderdokumenter som har eller kan ha betydning for norsk historie i vid forstand. (Klippet fra http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/om-regesta.html)
Register norske fiskefarkoster 1958
Boken er utgitt av Fiskeridirektøren i 1958 og gjelder fiskebåter for hele landet. Inneholder oversikt over fiskeristatistikkregister, distriktene fylkesvis. Og farkostens navn, størrelse, maskintype og eierens navn og adresse.
Register over norske teologar, 1815-1902
Registratur over manntala 1663-1666
Registreringssentral for historiske data (RHD)
Folketellinger 1865, 1875, 1885, 1891, 1900, 1910 med andre søkemuligheter enn Digitalarkivet. Gårdsmatrikkelen 1838 og 1886. Mange søkbare kirkebøker fra Nord-Norge.
Rentekammerets norske bestallinger, 1660-1814
© Norsk Slektshistorisk Forening 1932/2005. Meddelt ved S. H. Finne-Grønn (1932) etter P. B. Grandjeans register (1909). Tilrettelagt for internett 2005 av Tore H Vigerust med bistand av Elin Galtung Lihaug. I denne versjonen er det rettet en del rene trykkfeil.
Seterlistene - Institutt for sammenlignende kulturforskning
I 1928 tok instituttet opp studiet av det norske bondesamfunnets utviklingsformer. Dette ble utgangspunktet for tre store undersøkelser: "Setrar og seterbruk i Noreg" (1928-1939), "Gardssamfunn og grannesamfunn i Noreg" (1943-1975) og "Gamal gardsskipnad i Noreg" (1947-1962). De skannede seterlistene er inndelt fylkesvis. Alt materiale fra Troms og Finnmark mangler. Skannet og publisert på Digitalarkivet
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket
Arkivverket samling over skannede mikrofilmede kirkebøker.
Skannede kirkebøker - klausuler og sperregrenser
Les her om når kirkebok-handlinger blir frigjort. (i de skannede kirkebøkene, dette er ikke de offentlige klausuleringer, men grenser satt for utlegging på Internett)
Skannede Tinglysningsdokumenter (Digitalarkivet)
Dette er en foreløpig tjeneste for navigering i skannede tinglysningsdokumenter. Tjenesten er fremdeles under utvikling,
Skannet skiftemateriale fra Arkivverket
Arkivverket samling over skannet skiftemateriale.
Sogneprestens mantall for 1664-1666
Soknehistorikk fra Arkivverket.
Her finner du de gamle mikrofilm-katalogene med soknehistorikk for hvert kirkesokn i Norge. Dette er det som tidligere var grunnlaget for kirkebøkene på mikrofilm/kort under de enkelte kommunene.
Statsborgarskapsbevillingar, 1888-1921
Databasen er et navneregister over alle som ble statsborgere i Norge i perioden 1888-1921. Registeret er hentet fra Departementstidende og inkluderer henvisning til de originale dokumentene i Riksarkivet.
Stemmerett for kvinner 1913-2013
Med underskriftslister og annen informasjon.
Titanic på norsk
Tollere gjennom 300 år (1563-1886)
© Norsk Slektshistorisk Forening 1977-1982 Scannet og tilrettelagt for elektronisk publisering 2005 av Elin Galtung Lihaug og Håvard Blom. Tilrettelagt for nett av red nov. 2005.
Informasjon om Slektshistoriske kilder i Norge:
Her finner du en kategorisert kildeoversikt for de fleste kommunene i Norge. Dette er en videreføring av Asle Jonassens sider med samme navn. DIS-Norge vil i samarbeid med Asle utvikle sidene videre.  
 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (1225)
Digitalarkivet (1127)
Gravminner i Norge (817)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (328)
Slektsforum (306)
Emigrantar (Digitalarkivet) (225)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (212)
Våre falne - register (199)
DISBYT Finland (184)
Slektsforskerbasen (134)

 5 sist brukte
Folketellingen for Ankenes, 1900 (RHD)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet)
Enebakk bygdebok, bind 3
Slektsforum
Voss, 1851-1886, skannet ministerialbok

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081604094
Antall ressurser30737
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
6074467
Sist oppdatert07-Feb-2016