Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]


Informasjon om Oslo/Akershus:

Oslo (mellom 1624 og 1925 Christiania, fra 1877/1897 også skrevet Kristiania) er Norges hovedstad og største by. Fylket og by-kommunen ligger i det sentrale østlandsområdet, innerst i Oslofjorden og har 658 390 innbyggere (pr. 1. januar 2016).[1] Sammen med ti nærliggende kommuner utgjør tettstedet et sammenhengende storbyområde med 958 378 innbyggere (pr. 1. januar 2015)[2], hele Stor-Osloregionen hadde 1 546 706 innbyggere (pr. 1. januar 2016)[3]. Nabokommunene er Bærum og Ringerike i vest, Lunner i nord, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog og Enebakk i øst, og Ski og Oppegård og Nesodden i sør. Oslo er, som eneste norske kommune, også et fylke, og står dermed i en spesiell situasjon når det gjelder lokal forvaltning.
Kilde: Wikipedia - Oslo
Lokalhistoriewiki: Forside - Oslo

Digitalarkivet - Siste publiseringer - Oslo

Genress-oversikt over Generelle ressurser for Oslo/Akershus, sortert tematisk
Genress-oversikt over Lokale ressurser for Oslo, sortert for kommune

Akershus (fra norrønt akr, åker, og hús, borg eller kastell) er et norsk fylke, som grenser mot Hedmark i øst, Oppland i nord, Buskerud i vest, Østfold i sør og Oslo. Dessuten har Akershus (i kommunen Aurskog-Høland) en liten bit av riksgrensen mot Sverige i øst.

Akershus er delt i tre regioner: Romerike, Follo og Vestområdet,[1] hvorav sistnevnte med kommunene Asker og Bærum ligger vest for Oslofjorden og sydvest for Oslo. Øst for Oslofjorden ligger Follo, mens Romerike ligger øst og nord for Oslo. Det er ingen direkte veiforbindelse mellom Vestområdet og resten av Akershus.

Akershus hovedlen ble opprettet på 1500-tallet og omfattet foruten dagens Akershus også det nåværende Hedmark, Oppland, Buskerud og Oslo, foruten Idre og Särna fram til den svenske okkupasjonen i 1644, samt Askim, Eidsberg og Trøgstad i Østfold. I 1662 ble Akershus stiftamt opprettet, og 1685 ble Buskerud skilt ut som eget amt. I 1768 ble også Hedmark og Oppland skilt ut til Oplandenes amt, og i 1842 ble Christiania (Oslo) utskilt fra Akershus. 1. januar 1919 bortfalt betegnelsen amt til fordel for betegnelsen fylke. I 1948 ble Aker herred overført fra Akershus til å bli en del av Oslo (by og fylke).
Kilde: Wikipedia - Akershus
Lokalhistoriewiki: Forside - Akershus

Digitalarkivet - Siste publiseringer - Akershus
Genress-oversikt over Generelle ressurser for Oslo/Akershus, sortert tematisk
Genress-oversikt over Lokale ressurser for Oslo/Akershus, sortert for kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Asker (42 ressurser i denne kategorien)
Continue...Oslo/Akershus (25 ressurser i denne kategorien)
Continue...Aurskog-Høland (127 ressurser i denne kategorien)
Continue...Bærum (40 ressurser i denne kategorien)
Continue...Eidsvoll (112 ressurser i denne kategorien)
Continue...Enebakk (42 ressurser i denne kategorien)
Continue...Fet (83 ressurser i denne kategorien)
Continue...Frogn (61 ressurser i denne kategorien)
Continue...Gjerdrum (73 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hurdal (53 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lørenskog (39 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nannestad (61 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nes (75 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nesodden (55 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nittedal (62 ressurser i denne kategorien)
Continue...Oppegård (30 ressurser i denne kategorien)
Continue...Oslo (635 ressurser i denne kategorien)
Continue...Rælingen (31 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skedsmo (101 ressurser i denne kategorien)
Continue...Ski (130 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sørum (84 ressurser i denne kategorien)
Continue...Ullensaker (128 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vestby (113 ressurser i denne kategorien)
Continue...Ås (82 ressurser i denne kategorien)

Antall ressurser: 14


 Aftenpostens Personalia (Vis detaljer)

På denne tjenesten kan man søke etter kunngjøringer om dødsfall (fra 15. februar 2006) og andre personalia (fra 31. mars 2006) som har stått i Aftenpostens morgenutgaver.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]

 Akershus amt 1789 Formueskatt (Vis detaljer)

Riksarkivet: Rentekammeret inntil 1814, Skatteregnskap. (avfotograferte kilder, Kari Thingvold)

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]

 Akershus stift 1783 Håndverkere (Vis detaljer)

Rentekammeret inntil 1814, Næringsveier. (avfotograferte kilder, Kari Thingvold)

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]

 Akershus, matrikkel 1838 (Vis detaljer)

Riksarkivet har digitalisert den trykte matrikkelen fra 1838. Matrikkelen omfatter hele landet utenom byene. Finnmark er heller ikke med.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]

 Avfotograferte kilder for Akershus (Vis detaljer)

En del av et større prosjekt fra Kari Thingvold http://slektskilder.blogspot.com/

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]

 Kontrabok over inntekter fra ekteskapsbevillinger i forbudte ledd mm for Kristiania stift, 1731-1738 (Vis detaljer)

Skannet original

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]

 Norske gardsbruk : Akershus fylke. 1 - 1966 (Vis detaljer)

Norske Gardsbruk er et bokverk som omhandler norske jordbruksenheter, både garder og småbruk. Verket kom først ut i perioden 1941-1969. Tilgjengelig for norske IP-adresser.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]

 Norske gardsbruk : Akershus fylke. 2 -1967 (Vis detaljer)

Norske Gardsbruk er et bokverk som omhandler norske jordbruksenheter, både garder og småbruk. Verket kom først ut i perioden 1941-1969. Tilgjengelig for norske IP-adresser.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]

 Norske Gardsbruk Akershus fylke 1941 (Vis detaljer)

Norske Gardsbruk er et bokverk som omhandler norske jordbruksenheter, både garder og småbruk. Verket kom først ut i perioden 1941-1969. Tilgjengelig for norske IP-adresser.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]

 Norske Kommunalpolitikere, Bind 1 (Vis detaljer)

Norges Styresmenn, Oslo 1957, Bokdepotet forlag.
Tre bind, delt inn i fylker og kommuner. Den enkelte valgte politiker nevnes, delvis også med adresse, fødselsdata og tittel/yrke. Noen også med mer informasjon. | Utgitt: 1956

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Østfold]
Omslagsfoto

 Oslo vaksinerte 1810 (Vis detaljer)

Avfotografert kilde utført av Erlend Eriksen.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]

 Sølvskatten 1816, nr. 2-3: Akershus amt, Aker og Follo fogderi, 1816-1820 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]

 Sølvskatten 1816, nr. 4: Akershus amt, Øvre Romerike fogderi, 1816-1821 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]

 Sølvskatten 1816, nr. 5: Akershus amt, Nedre Romerike fogderi, 1816 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]