Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud]


Informasjon om Buskerud:

Buskerud er et norsk fylke med administrasjonssenter i Drammen. Fylket strekker seg fra Hurumlandet ved Oslofjorden i sørøst og Drammensfjorden til Hemsedalsfjella og Hardangervidda i nordvest. Buskerud grenser mot Akershus, Oslo, Oppland, Sogn og Fjordane, Hordaland, Telemark og Vestfold. Navnet kommer fra gården Buskerud (gammelnorsk: Biskupsruð, «Biskopsrydningen») i Modum, som i det 14. århundre tilhørte Hamarbiskopen. Tidligere hørte det både et stort sagbruk og en meget verdifull laksefoss (Døvikfoss) til gården. Siden 1910 har gården vært drevet som landbruksskole.

Over 60 prosent av innbyggerne i Buskerud bor i de sørøstre delene av fylket. I sørenden ligger også de fire byene Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Hokksund.

Buskerud er inndelt i 21 kommuner. Buskerud fylkeskommune er et politisk styrt forvaltningsnivå med fylkestinget som øverste myndighet.

Historikk:
Ringerike, Hallingdal, Eiker og Buskeruds amt ble dannet da Buskerud fogderi og Ringerike og Hallingdal fogderi i 1679 ble skilt ut fra Akershus stiftamt, som en ny administrativ enhet. Navnet ble i 1806 endret til kun å hete Buskeruds amt. I 1918 ble det framsatt forslag om at stiftene i Norge skulle bli til bispedømmer, og samtidig ble det bestemt at amtene skulle bli til fylker. Stortinget bestemte da at Buskerud amt heretter skulle hete Ringerike fylke, men denne navnendringen ble aldri effektuert. Fra 1. januar 1919 ble derfor Buskerud amt til Buskerud fylke.[2]

Kilde: Wikipedia - Buskerud fylke

Lokalhistoriewiki: Forside - Buskerud

Digitalarkivet - Siste publiseringer - Buskerud

Genress-oversikt over Generelle ressurser for Buskerud, sortert tematisk
Genress-oversikt over Lokale ressurser for Buskerud, sortert på kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Buskerud (35 ressurser i denne kategorien)
Continue...Drammen (334 ressurser i denne kategorien)
Continue...Flesberg (73 ressurser i denne kategorien)
Continue...Flå (49 ressurser i denne kategorien)
Continue...Gol (56 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hemsedal (57 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hol (57 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hole (73 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hurum (150 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kongsberg (157 ressurser i denne kategorien)
Continue...Krødsherad (46 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lier (136 ressurser i denne kategorien)
Continue...Modum (107 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nedre Eiker (190 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nes (55 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nore og Uvdal (90 ressurser i denne kategorien)
Continue...Ringerike (145 ressurser i denne kategorien)
Continue...Rollag (60 ressurser i denne kategorien)
Continue...Røyken (87 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sigdal (82 ressurser i denne kategorien)
Continue...Øvre Eiker (174 ressurser i denne kategorien)
Continue...Ål (62 ressurser i denne kategorien)

Antall ressurser: 12


  IKA Kongsberg - Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (Vis detaljer)

IKA Kongsberg er et interkommunalt selskap organisert etter lov om interkommunale selskaper. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS. IKA Kongsberg holder til i Frogs vei 48 på Kongsberg.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud]

 Buskerud, matrikkel 1838 (Vis detaljer)

Riksarkivet har digitalisert den trykte matrikkelen fra 1838. Matrikkelen omfatter hele landet utenom byene. Finnmark er heller ikke med.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud]

 Kontrabok over inntekter fra ekteskapsbevillinger i forbudte ledd mm for Kristiania stift, 1731-1738 (Vis detaljer)

Skannet original

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]

 Norske Kommunalpolitikere, Bind 1 (Vis detaljer)

Norges Styresmenn, Oslo 1957, Bokdepotet forlag.
Tre bind, delt inn i fylker og kommuner. Den enkelte valgte politiker nevnes, delvis også med adresse, fødselsdata og tittel/yrke. Noen også med mer informasjon. | Utgitt: 1956

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Østfold]
Omslagsfoto

 Rikstelefonkatalogen 1938 for Drammensdistriktet, Vestfold, Telemark og Sørlandet (Vis detaljer)

Denne katalog inneholder abonnentene ordnet stasjonsvis ved alle telefonanlegg i Jevnaker herred og en del av Gran herred av Opland fylke, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder (med undtagelse av Flekkefjord og omegn) fylker.

Katalogen er ført ajour inntil mars 1938.
Skannet av Slekt og Data Vestfold | Utgitt: 1938

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold]
Omslagsfoto

 Rikstelefonkatalogen 1942 for Drammensdistriktet, Vestfold, Telemark og Sørlandet (Vis detaljer)

Skannet telefonkatalog

Del 3 dekker Jevnaker herred og en del av Gran herred i Oppland fylke, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder (unntatt Flekkefjord og omegn) | Utgitt: 1942

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold]
Omslagsfoto

 Rikstelefonkatalogen Del 3 1947 Sør-Aust Noreg (Vis detaljer)

Del 3 dekker Jevnaker herred og en del av Gran herred i Oppland fylke, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder (unntatt Flekkefjord og omegn) | Utgitt: 1947

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold]
Omslagsfoto

 Skattematrikkelen 1647, bind 05, Buskerud fylke (Trykt utgave) (Vis detaljer)

Hovedredaktør for alle bindene: Rolf Fladby. 1. utg. Oslo : Universitetsforlaget, 1969-1978 ; 2. utg. Oslo : NLI, 1992-1995. 17 bind. | Forfatter: Rolf Fladby (red.) | Utgitt: 1971

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Matrikler og jordebøker]
Omslagsfoto

 Sølvskatten 1816, nr. 19: Buskerud amt, Buskerud fogderi, 1816-1822 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud]

 Sølvskatten 1816, nr. 20: Buskerud amt, Ringerike og Hallingdal fogderi, 1816-1821 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud]

 Sølvskatten 1816, nr. 21: Buskerud amt, Numedal og Sandsvær fogderi, 1816-1821 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud]

 Terra Buskerud - Historieboka.no (Vis detaljer)

Nettside om Buskerud fylkets historie. Det er mange veier inn i den elektroniske historieboka. Du kan velge artikler ut fra tema, region eller tidsepoke. Nettstedet er ment for skoler og andre som er interessert i kulturarv og historie. Terra Buskerud" eies og driftes av Utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune i samarbeid med fylkets muséer, bibliotek og forfattere. Det er forfattere og fagfolk som har skrevet artiklene i historieboka.no.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud]

Historiske kommuner:

Ådal (se Ringerike)
Bragernes (se Drammen)
Eggedal (se Sigdal)
Fiskum (se Øvre Eiker)
Frogner (se Lier)
Holmsbu (se Hurum)
Hønefoss (se Ringerike)
Norderhov (se Ringerike)
Strømsgodset (se Drammen)
Strømsø (se Drammen)
Tangen (se Drammen)
Tyristrand (se Ringerike)
Ytre Sandsvær (se Kongsberg)
Øvre Sandsvær (se Kongsberg)