Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark]


Informasjon om Finnmark:

Finnmark (nordsamisk: Finnmárku, kvensk: Ruija) er Norges nordligste og østligste fylke og største i areal, men samtidig det minste i folketall. Det grenser til Troms i vest, til Lappland i Finland i sør og til Murmansk oblast i Russland i øst. Navnets betydning er i førsteleddet finner i betydningen samer og sisteleddet mark i betydningen skog.[1] Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Nordmenn har bodd fast i Finnmark siden 1200-tallet[2] og utgjør i dag den overveiende majoritet av befolkningen.

Finnmark ble eget hovedlen (Vardøhus len) i 1576 og amt (Vardøhus amt) i 1660, underlagt Trondhjems stiftamt. I 1787 ble Senjen og Tromsø fogderi overført fra Nordlandenes amt til Vardøhus amt, som da fikk navnet Finmarkens amt. I 1866 ble Senjen og Tromsø fogderi skilt ut igjen, nå som et eget amt (Tromsø amt). Resterende Finnmarkens amt fikk da samme utstrekning som gamle Vardøhus amt, og endret navn til Finnmark fylke i 1919 .[3]

Karasjok er senter for Sametinget. Finnmarksvidda dekker 36 % av fylkets areal. Fylket er 12,9 % større enn Danmark. Tidligere var mesteparten (ca. 95 %) av grunnen i Finnmark eid av staten (ved Statskog SF); 1. juli 2006 ble eiendomsretten til denne grunnen overført til Finnmarkseiendommen.
Kilde: Wikipedia - Finnmark
Lokalhistoriewiki: Forside - Finnmark

Tidligere inndeling:
Vardøhus len: Vardøhus med Finnmark ble et eget hovedlen i 1568. Finnmark eller Vardøhus som det også ble kalt, forble et eget len med egne lensherrer. Ved eneveldets innføring ble det utnevnt egne amtmenn i Finnmark frem til ca. 1680 da amtet ble administrert av amtmannen i Nordland. Den 1. januar 1681, formelt fra juli 1682, ble Finnmark lagt inn under Bergen magistrat og de fikk bevilgning på å ansette egne fogder og betjenter i amtet. Kilde: "Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700".

Digitalarkivet - Siste publiseringer - Finnmark

Generelle ressurser for Finnmark, sortert tematisk
Lokale ressurser for Finnmark, sortert på kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Alta (142 ressurser i denne kategorien)
Continue...Finnmark (57 ressurser i denne kategorien)
Continue...Berlevåg (91 ressurser i denne kategorien)
Continue...Båtsfjord (79 ressurser i denne kategorien)
Continue...Deatnu - Tana (110 ressurser i denne kategorien)
Continue...Gamvik (96 ressurser i denne kategorien)
Continue...Guovdageaidnu-Kautokeino (102 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hammerfest (113 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hasvik (94 ressurser i denne kategorien)
Continue...Karasjohka-Karasjok (100 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kvalsund (90 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lebesby (77 ressurser i denne kategorien)
Continue...Loppa (89 ressurser i denne kategorien)
Continue...Måsøy (90 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nordkapp (89 ressurser i denne kategorien)
Continue...Porsanger (95 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sør-Varanger (80 ressurser i denne kategorien)
Continue...Unjarga-Nesseby (96 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vadsø (94 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vardø (114 ressurser i denne kategorien)

Antall ressurser: 14


 Adressebok for Finnmark fylke 1943 webbok (Vis detaljer)

Utgitt av S.M. Brydes forlag. Webbok

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark]

 Dødsannonser for 1900-1944 fra Finnmarkens Amtstidene (Vis detaljer)

The obits is from the local newspaper "Finnmarken Amtstidene" published in Vadsø city. Norwegian only. The transrciption goes from 1900-1909, 1910-1919, 1920-1929, 1930-1939, 1940-1944 Transcription of obits from the local newspaper "Finnmarken" - Vadsø period 1945-1960. I have parents name of the kids obits, you have to email me for that information, it will not be published. All the notes is in Norwegian. Surname letter below.
Beskrivelse:

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark]

 Emigrasjon og immigrasjon til og fra Finnmark (Vis detaljer)

En side med en rekke avskrifter knyttet til emigrasjon fra Finnmark og svensk og finsk/kvensk immigrasjon til Finnmark. Siden er på engelsk!

Kategori: [Hovedsiden] » [Emigrasjon og immigrasjon] » [Norge] » [Finnmark]

 Fylkesskjøter i Finnmark, 1927-1944 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark]

 Geistligheden i Tromsø Stift (Vis detaljer)

Webbok. Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift Andreas Erlandsen (1802-1860) tok sin teologiske embetseksamen i 1826, og ble samme år residerende kapellan i Stod. I 1829 ble han sokneprest i Aafjorden, og ble i 1837 sokneprest i Sparbu, og ble der til sin død i 1860. Ved siden av sin teologiske gjerning var Erlandsen en ivrig personalhistoriker, og mellom 1844 og 1855 gav han ut "Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift", og i 1857 gav han ut "Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift". Erlandsen hadde langt fra gunstige arbeidsvilkår, men hans verk er blitt stående som sentrale.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland]

 Genealogy page for Finnmark County, Norway (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark]

 IKA Finnmark (Vis detaljer)

IKA Finnmark er et interkommunalt selskap organisert etter lov om interkommunale selskaper. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Finnmark IKS. IKA Finnmark holder til i Holmenveien 3, Lakselv.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark]

 Kolanordmenn (Vis detaljer)

DIS-Nord ønsker å samle og lage en oversikt over de som var født i Norge og ble en del av det som i dag kalles "Kolanordmenn". De utvandret på slutten av 1800-tallet og bosatte seg i Tsjp-Navolok på østsiden av Fiskerhalvøya, like sydøst for Varangerhalvøya i Finnmark. Andre bosatte seg i Vaydagyba, på nordvestsiden av halvøya. Denne innvandringen fra Norge fortsatte helt frem til den russiske revolusjon i 1917. Listen er ikke uttømmende, men det vi til en hver tid har registrert

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark]

 Kvenske familier i Vadsø og Nord-Varanger frem til ca 1900 (Vis detaljer)

This genealogy pages is part of my work with families or persons who came to Vadsø and North-Varanger area in the 1800s from Finland and Sweden. I have started with those who came to the area and traced them back in time. Mostly I have followed their fathers line, sometimes their mother too. Many of this families or members of the families emigrated to USA after a short or longer period in the Vadsø and North-Varanger area. Other families stayed in the area and many people from Vadsø are descendant from these Swedish-Finnish immigrants. These families are not part of my family, this is only done because of my interest in genealogy and that my hometown Vadsø is the Kven capitol in Norway. Note that this is only information up to the year 1900. What has happend to the families who stayed behind in the region I do not know. The only information I have is mentioned on this pages. Click on the letters below to show the families connected to the letter.
Beskrivelse: This genealogy pages is part of my work with families or persons who came to Vadsø and North-Varanger area in the 1800s from Finland and Sweden. I have started with those who came to the area and traced them back in time. Mostly I have followed their fathers line, sometimes their mother too. Many of this families or members of the families emigrated to USA after a short or longer period in the Vadsø and North-Varanger area. Other families stayed in the area and many people from Vadsø are descendant from these Swedish-Finnish immigrants. These families are not part of my family, this is only done because of my interest in genealogy and that my hometown Vadsø is the Kven capitol in Norway. Note that this is only information up to the year 1900. What has happend to the families who stayed behind in the region I do not know. The only information I have is mentioned on this pages. Click on the letters below to show the families connected to the letter.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark]

 Norske Kommunalpolitikere, Bind 3 (Vis detaljer)

Norges Styresmenn, Oslo 1957, Bokdepotet forlag.
Tre bind, delt inn i fylker og kommuner. Den enkelte valgte politiker nevnes, delvis også med adresse, fødselsdata og tittel/yrke. Noen også med mer informasjon. | Utgitt: 1956

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal]
Omslagsfoto

 Samenes Historie (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark]

 Sølvskatten 1816, nr. 60: Finnmarken amt, Senja og Tromsø fogderi, 1816-1817 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark]

 Sølvskatten 1816, nr. 61: Finnmarken amt, Vest-Finnmark fogderi, 1816-1817 (Vis detaljer)

Registrert av Norges bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark]

 Sølvskatten 1816, nr. 62: Finnmarken amt, Øst-Finnmark fogderi, 1816-1817 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark]

Historiske kommuner:

Afjuvarre (se Karasjok)
Kistrand (se Porsanger)
Makkaur (se Båtsfjord)
Nord-Varanger (se Sør-Varanger)
Nordkapp (se Porsanger)
Sørøysund (se Hammerfest)
Talvik (se Alta)