Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark]


Informasjon om Hedmark:

Hedmark er et fylke på Østlandet i Norge. Fylket grenser mot Sør-Trøndelag i nord, Oppland i vest og Akershus i sør. I øst grenser Hedmark til Värmland og Dalarna län i Sverige. Administrasjonsenteret er Hamar.

Hedmark ble under navnet Hedemarkens Amt skilt ut fra Oplandenes Amt i 1781. Samme år ble Solør (med Vinger) og Odalen inkludert i amtet. I 1919 skiftet den navn til det vi i dag kjenner som Hedmark fylke. Fylket består derfor av distriktene Hedmarken, Solør, Vinger, Østerdalen samt Odalen.
Kilde: Wikipedia - Hedmark
Lokalhistoriewiki: Forside - Hedmark

Digitalarkivet - Siste publiseringer - Hedmark

Genress-oversikt over Generelle ressurser for Hedmark, sortert tematisk
Genress-oversikt over Lokale ressurser for Hedmark, sortert på kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Alvdal (80 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hedmark (21 ressurser i denne kategorien)
Continue...Eidskog (59 ressurser i denne kategorien)
Continue...Elverum (93 ressurser i denne kategorien)
Continue...Engerdal (78 ressurser i denne kategorien)
Continue...Folldal (58 ressurser i denne kategorien)
Continue...Grue (81 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hamar (179 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kongsvinger (98 ressurser i denne kategorien)
Continue...Løten (85 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nord-Odal (74 ressurser i denne kategorien)
Continue...Os (40 ressurser i denne kategorien)
Continue...Rendalen (80 ressurser i denne kategorien)
Continue...Ringsaker (249 ressurser i denne kategorien)
Continue...Stange (230 ressurser i denne kategorien)
Continue...Stor-Elvdal (51 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sør-Odal (83 ressurser i denne kategorien)
Continue...Tolga (80 ressurser i denne kategorien)
Continue...Trysil (94 ressurser i denne kategorien)
Continue...Tynset (123 ressurser i denne kategorien)
Continue...Våler (56 ressurser i denne kategorien)
Continue...Åmot (72 ressurser i denne kategorien)
Continue...Åsnes (78 ressurser i denne kategorien)

Antall ressurser: 12


 Bygselprotokoller for Hedmarken fogderi, 1711-1797 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark]

 Bygselprotokoller for Østerdalen fogderi, 1765-1822 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark]

 Dødsannonser fra avisa Glåmdalen 1943-2011 (Vis detaljer)

Søkbare dødsannonser fra Glåmdalen fra 1943.
Laget av Ragnar Olsen og gitt som gave til DIS.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark]

 Finnemanntallet 1686 - fotografier (Vis detaljer)

Avfotografert av Kari Thingvold, tilgjengeliggjort på http://slektskilder.blogspot.com/

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark]

 Hedmark, matrikkel 1838 (Vis detaljer)

Riksarkivet har digitalisert den trykte matrikkelen fra 1838. Matrikkelen omfatter hele landet utenom byene. Finnmark er heller ikke med.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark]

 Kontrabok over inntekter fra ekteskapsbevillinger i forbudte ledd mm for Kristiania stift, 1731-1738 (Vis detaljer)

Skannet original

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]

 Norske Kommunalpolitikere, Bind 1 (Vis detaljer)

Norges Styresmenn, Oslo 1957, Bokdepotet forlag.
Tre bind, delt inn i fylker og kommuner. Den enkelte valgte politiker nevnes, delvis også med adresse, fødselsdata og tittel/yrke. Noen også med mer informasjon. | Utgitt: 1956

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Østfold]
Omslagsfoto

 Passprotokoll for Hedemark fogderi 1834-1874 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark]

 Passprotokoll for Østerdalen fogderi og Søndre Østerdalen fogderi 1844-1900 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark]

 Sølvskatten 1816, nr. 11: Hedemarken amt, Hedemarken fogderi, 1816-1817 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark]

 Sølvskatten 1816, nr. 12: Hedemarken amt, Solør og Odalen fogderi, 1816-1817 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark]

 Sølvskatten 1816, nr. 13: Hedemarken amt, Østerdalen fogderi, 1816 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark]

Historiske kommuner:

Baldishol (se Ringsaker)
Brandval (se Kongsvinger)
Brumunddal (se Ringsaker)
Brøttum (se Ringsaker)
Dalsbygda (se Tolga)
Drevsjø (se Engerdal)
Furnes (se Ringsaker)
Helgøy (se Ringsaker)
Hof (se Åsnes)
Innset (se Tynset)
Kvikne (se Tynset)
Mo (se Nord-Odal)
Narbuvoll (se Tolga)
Nes (se Ringsaker)
Opstad (se Nord-Odal)
Opstad (se Sør-Odal)
Osen (se Trysil)
Ottestad (se Stange)
Romedal (se Stange)
Sand (se Nord-Odal)
Sollia (se Stor-Elvdal)
Stavsjø (se Ringsaker)
Strøm (se Nord-Odal)
Strøm (se Sør-Odal)
Tangen (se Stange)
Tyldal (se Tynset)
Ullern (se Sør-Odal)
Vallset (se Stange)
Vang (se Hamar)
Veldre (se Ringsaker)
Vingelen (se Tolga)
Vinger (se Kongsvinger)
Ytre Rendal (se Rendalen)
Øvre Rendal (se Rendalen)