Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]


Informasjon om Hordaland:

Hordaland er et fylke på Vestlandet i Norge, som grenser til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst og Nordsjøen i vest. Hordaland er landets tredje største fylke i folketall og landets niende største i areal. 71 % av arealet er fjellområder som ligger høyere enn 300 meter over havet. Hordaland er, ved siden av Oslo, det eneste fylket i landet hvor alle de 33 kommunene grenser til havet.

Historisk var fylket inndelt i fjerdingene Nordhordland, Sunnhordland, Hardanger og Vossavelde. Disse består fortsatt som inndelinger i dag, med unntak av at regionen Midthordland har kommet til (tidligere deler av Nordhordland og Sunnhordland). Storbyregionen Bergen og omland omfatter både Midthordland og Nordhordland.

Bergen er administrasjonsbyen i fylket. Hordaland fylke fikk sitt navn i 1919, da Søndre Bergenhus amt ble omdefinert. Bergen var et eget amt og fylke fra 1831 til 1972. Bergen amt var et tidligere amt som ble skilt ut fra Søndre Bergenhus amt i 1831, og endret navn til Bergen fylke 1. januar 1919. Amtet omfattet det som til enhver tid var innenfor Bergens bygrense. Amtmennene i Bergen amt var samtidig stiftamtmenn for Bergen stiftamt.

Bergen og Søndre Bergenhus fikk felles amtmann i 1907, men bestod som to amter. Søndre Bergenhus amt fikk navnet Hordaland fylke i 1919. I 1972 ble Bergen fylke innlemmet i Hordaland fylke.
Kilde: Wikipedia - Hordaland og Wikipedia - Bergen amt

Lokalhistoriewiki: Forside - Hordaland

Var rundt 1750 inndelt i Nordhord og Voss fogderi, og Sundhord og Hardanger fogderi. Var da en del av Søndre Bergenhus amt.

Digitalarkivet - Siste publiseringer - Hordaland
Digitalarkivet - Siste publiseringer - Bergen

Genress-oversikt over Generelle ressurser for Hordaland, sortert tematisk
Genress-oversikt over Lokale ressurser for Hordaland, sortert for kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier

Continue...Hordaland (50 ressurser i denne kategorien)
Continue...Askøy (188 ressurser i denne kategorien)
Continue...Austevoll (102 ressurser i denne kategorien)
Continue...Austrheim (131 ressurser i denne kategorien)
Continue...Bergen (1112 ressurser i denne kategorien)
Continue...Bømlo (119 ressurser i denne kategorien)
Continue...Eidfjord (81 ressurser i denne kategorien)
Continue...Etne (152 ressurser i denne kategorien)
Continue...Fedje (83 ressurser i denne kategorien)
Continue...Fitjar (91 ressurser i denne kategorien)
Continue...Fjell (105 ressurser i denne kategorien)
Continue...Fusa (85 ressurser i denne kategorien)
Continue...Granvin (107 ressurser i denne kategorien)
Continue...Jondal (88 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kvam (167 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kvinnherad (291 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lindås (236 ressurser i denne kategorien)
Continue...Masfjorden (102 ressurser i denne kategorien)
Continue...Meland (108 ressurser i denne kategorien)
Continue...Modalen (87 ressurser i denne kategorien)
Continue...Odda (140 ressurser i denne kategorien)
Continue...Os (100 ressurser i denne kategorien)
Continue...Osterøy (309 ressurser i denne kategorien)
Continue...Radøy (163 ressurser i denne kategorien)
Continue...Samnanger (72 ressurser i denne kategorien)
Continue...Stord (107 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sund (124 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sveio (117 ressurser i denne kategorien)
Continue...Tysnes (96 ressurser i denne kategorien)
Continue...Ullensvang (169 ressurser i denne kategorien)
Continue...Ulvik (121 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vaksdal (113 ressurser i denne kategorien)
Continue...Voss (191 ressurser i denne kategorien)
Continue...Øygarden (105 ressurser i denne kategorien)

Antall ressurser: 28


 Adressebøkene for Hordaland 1922 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Adressebøkene for Hordaland 1928 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Adressebøkene for Hordaland 1934 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Arbeidere på Bergensbanen Vest, 1898-1908 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Telemark]

 Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen (Vis detaljer)

Biografiske efterretninger samlede af Provst Johan Fredrik Lampe, efter hans død udgivne af D. Thrap, sognepræst. Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen (utgitt 1895-1896) Johan Frederik Lampe (1811-1888) ble student i 1830 og cand. theol. i 1834. I 1836 ble han kapellan i Skjerstad, i 1843 i Lødingen. I 1849 ble han utnevnt til sokneprest i Kolvereid, og var fra 1853 prost i Namdal. Han ble sokneprest i Tysnes i 1856, og fra 1869 var han prest i Bamle. Ved siden av prestegjerningen var han ivrig personalhistoriker, og utgav flere slektsbøker. Gjennom storparten av sitt voksne liv samlet han opplysninger til en prestehistorie for Bergen stift. Han bygde på Albert Hattings manuskript. De geistlige arkivene fra Vestlandet lå stort sett ute ved embetene, og måtte hente inn mesteparten av opplysningene gjennom en omfattende korrespondanse. Prost Lampe fikk ikke se verket sitt fullført, men etter hans død overtok sokneprest Daniel Thrap materialet og fikk det trykt på 1890-tallet som Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen. Selv om det er mange feil og mangler det fortsatt et svært nyttig opplagsverk.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Bergensposten (Vis detaljer)

«Bergensposten» kom ut som avis i Bergen fra 1. mars 1854 til den ved utgangen av 1893 ble slått sammen med Bergens Tidende. Som undertittel hadde avisen lenge «Tidende for Bergens By og Stift». Når vi nå et godt hundreår seinere henter fram igjen navnet er det med ambisjon om et mindre interesseområde. Vi vil hente stoff fra og om Statsarkivet i Bergen. Vår ambisjon skal være å forsøke å finne materiale som kan ha varig verdi for institusjonen og institusjonens ansatte, og i tillegg forhåpentligvis kunne glede en og annen leser utenfor også.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Bilar registrert i Hordaland og Bergen 1908-1940 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Branntakst-register for Hordaland, 1846 - 1963 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Etne] » [Annet]

 Hordaland - Nordhordland og Voss fogderi (Vis detaljer)

Riksarkivet har digitalisert den trykte matrikkelen fra 1838. Matrikkelen omfatter hele landet utenom byene. Finnmark er heller ikke med.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Hordaland - Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods, matrikkel 1838 (Vis detaljer)

Riksarkivet har digitalisert den trykte matrikkelen fra 1838. Matrikkelen omfatter hele landet utenom byene. Finnmark er heller ikke med.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 IKA Hordaland - Interkommunalt arkiv Hordaland IKS (Vis detaljer)

IKA Hordaland er et interkommunalt selskap organisert etter lov om interkommunale selskaper. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS. IKA Hordaland holder til i Bergen Byarkiv, Kalfarvegen 82, Bergen.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Johan Nordahl Brun: Visitats-journal 1794-1812 (Vis detaljer)

Johan Nordahl Brun vart fødd i 1745 i Bynesset som låg like utanfor Trondheim. Han utdanna seg til teolog, og i byrja som residerande kapellan i Bynesset 1772, og vart sokneprest til Korskirken i Bergen 1774. I 1793 vart han prost over Nordhordland og Voss, og endeleg i 1804, biskop i Bergen stift.
Både medan han var prost og biskop reiste han rundt i Bergen stift. Frå desse turane har han etterlate seg ein protokoll der han har skrive ned opplysningar som gjaldt embedet han hadde, men òg tankar og opplevingar frå desse turane. Han skreiv om kyrkjene og prestegardane, om prestar, klokkarar og «substituttar», og om gudstenestene, men han nøydde seg ikkje med det. Han skildra også naturen, kulturen, og ikkje minst mange av dei menneska han møtte.
Digitalarkivet presenterer her ein scanna versjon av den originale protokollen, ført i pennen av Johan Nordahl Brun sjølv, og ei avskrift av samme frå 1951. (www.digitalarkivet.no)

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970 (Vis detaljer)

Bind 12: Hordaland. Forfatter: Tom Arbo Høeg. Utgitt: 1980. Sidetall: 107 s. ISBN 82-7000-106-6
Beskrivelse: Bind 12: Hordaland. Forfatter: Tom Arbo Høeg. Utgitt: 1980. Sidetall: 107 s. ISBN 82-7000-106-6

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Etne] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]

 Norsk lokalhistorisk litteratur 1971-1990 (Vis detaljer)

Bind 12: Hordaland. Utgitt: 1993. Sidetall: 78 s. ISBN 82-7000-206-2
Beskrivelse: Bind 12: Hordaland. Utgitt: 1993. Sidetall: 78 s. ISBN 82-7000-206-2

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Etne] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]

 Norske Kommunalpolitikere, Bind 2 (Vis detaljer)

Norges Styresmenn, Oslo 1957, Bokdepotet forlag.
Tre bind, delt inn i fylker og kommuner. Den enkelte valgte politiker nevnes, delvis også med adresse, fødselsdata og tittel/yrke. Noen også med mer informasjon. | Utgitt: 1956

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Vestfold] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]
Omslagsfoto

 Oversikt over bygdebøker i Hordaland (Registrert av DIS-Hordaland) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Bergen] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]

 Oversiktskatalog for Statsarkivet i Bergen (Vis detaljer)

Viser en oversikt over hvilke arkiv som finnes på Statsarkivet i Bergen

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Register til utskiftningsprotokollane for Hordaland, 1859-1980 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Rutebilkonsesjonar i Hordaland 1931-1935 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Soldatliste frå Nordhordland for tyttebærkrigen 1788-89 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Søkbare anetavler for flere kommun er i Hordaland (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Sølvskatten 1816, nr. 38: Søndre Bergenhus amt, Bergen by, 1816 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Sølvskatten 1816, nr. 39a: Søndre Bergenhus amt, Sunnhordland og Hardanger fogderi, 1816 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Sølvskatten 1816, nr. 39b: Søndre Bergenhus amt, Sunnhordland og Hardanger fogderi, 1816 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Sølvskatten 1816, nr. 40: Søndre Bergenhus amt, Nordhordland og Voss fogderi, 1816-1824 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Sølvskatten 1816, nr. 41: Søndre Bergenhus amt, Rosendal baroni, 1816-1825 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Sølvskatten 1816, nr. 42: Søndre Bergenhus amt, Lysekloster gods, 1816-1824 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Vår felles slektshistorie. Hardanger, Sunnhordland og Ryfylke m.m. 1170-1650 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

Historiske kommuner:

Åkra (se Kvinnherad)
Alversund (se Lindås)
Arna (se Bergen)
Årstad (se Bergen)
Åsane (se Bergen)
Birkeland (se Bergen)
Bjerkeland (se Bergen)
Bjoastrand (se Ølen)
Blomvåg (se Øygarden)
Bremnes (se Bømlo)
Bruvik (se Osterøy)
Dale (se Vaksdal)
Eid (se Kvinnherad)
Eksingedal (se Vaksdal)
Evanger (se Voss)
Fana (se Bergen)
Finnås (se Bømlo)
Fjelberg (se Kvinnherad)
Frøyset (se Masfjorden)
Gjerde (se Etne)
Gjerstad (se Osterøy)
Grindheim (se Etne)
Hålandsdal (se Fusa)
Hamre (se Osterøy)
Hatlestrand (se Kvinnherad)
Haus (se Osterøy)
Herdla (se Askøy)
Hjelme (se Øygarden)
Holmedal (se Kvinnherad)
Hordabø (se Radøy)
Hosanger (se Osterøy)
Husnes (se Kvinnherad)
Kinsarvik (se Ullensvang)
Laksevåg (se Bergen)
Lygra (se Lindås)
Manger (se Radøy)
Mjelde (se Osterøy)
Mo (se Modalen)
Moster (se Bømlo)
Myking (se Lindås)
Møkster (se Austevoll)
Onarheim (se Tysnes)
Opdal (se Tysnes)
Oppheim (se Voss)
Ostereide (se Lindås)
Reksteren (se Tysnes)
Røldal (se Odda)
Sandnes (se Masfjorden)
Seim (se Lindås)
Skånevik (se Etne)
Solheim (se Masfjorden)
Stamnes (se Vaksdal)
Strandebarm (se Kvam)
Strandebarm (se Jondal)
Strandvik (se Fusa)
Strudshavn (se Askøy)
Stødle (se Etne)
Sæbø (se Radøy)
Uggdal (se Tysnes)
Valestrand (se Sveio)
Varaldsøy (se Kvinnherad)
Vike (se Lindås)
Vikebygd (se Ølen)
Vikør (se Kvam)
Vinjo (se Voss)
Vossestrand (se Voss)
Ytre Arna (se Bergen)
Ænes (se Kvinnherad)
Ølve (se Kvinnherad)
Øystese (se Kvam)