Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland]


Informasjon om Nordland:

Nordland er et norsk fylke med administrasjonssenter i Bodø. Fylket grenser til nabofylkene Troms i nord og Nord-Trøndelag i syd. I øst grenser fylket til de svenske lenene Norrbottens län og Västerbottens län i det svenske landskapet Lappland. I vest har Nordland kyststripe mot Norskehavet og Atlanterhavet. Nordland består av regionene Helgeland, Salten, Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Polarsirkelen går gjennom fylket.
Kilde: Wikipedia - Nordland
Lokalhistoriewiki: Forside - Nordland

Nordlandenes eller Nordlands amt var en administrativ enhet (amt) i Norge opprettet under dansketiden. Det som omfattet tidligere Nordlandenes len, ble i 1604 skilt ut fra Bergenhus len. Amtet ble opprettet i 1668 og lå den gang under Bergen stiftamt. Ved nyordningen av amtsinndelingen i 1685 ble Nordlands amt lagt under Trondhjems stiftamt. I 1787 ble den nordligste delen av amtet, Senjen og Tromsø fogderi overført til Vardøhus amt, som samtidig fikk navnet Finnmarkens amt. Dette fogderiet ble i 1866 skilt ut og dannet et eget amt under navnet Tromsø amt. Nordlands amt fikk i 1919 navnet Nordland fylke.
Kilde: Wikipedia - Nordlandenes amt

Tidligere inndeling:
Nordlands len: "Nordlands len" besto av Helgeland, Salten, Lofoten/Vesterålen og Senja. I tiden 1538-1545 lå "lenet" under Steinvikholmen len. Etter 1545 lå "lenet" under Bergenhus len. I tiden 1558-1567 lå også Tromsø len og i tiden 1560-1566 også Andenes len under Bergenhus i lag med resten av landsdelen. I 1567 ble Helgeland utskilt som et eget len og likeså i 1567 ble Tromsø utskilt til et eget len. I 1574 ble Salten eget len og likeså, i 1574, ble Lofoten/Vesterålen et eget len. I 1598 ble Salten len, Senja len, Andenes len og Tromsø len slått sammen og dannet fra da av Nordlands len. I 1604 ble også Helgeland len og Lofoten/Vesterålen len lagt under Nordlands len. Lenet var nå samlet helt frem til 1638. I 1638 ble Helgeland og Lofoten/Vesterålen utskilt og forpaktet bort som enkeltstående len. I 1645 ble Lofoten/Vesterålen len og Helgeland len igjen lagt inn under Nordlands len. I 1651 ble Helgeland igjen skilt ut som et eget len. Ved eneveldets innføring ble de tidligere len lagt inn under Nordlands amt. Kilde: "Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700".

Nordlands amt besto av følgende fogderi: Andenes, Vesterålen, Lofoten, Salten, Helgeland. Fra ca. 1700 ble Andenes, Vesterålen og Lofoten ett fogderi.

Digitalarkivet - Siste publiseringer - Nordland

Genress-oversikt over Generelle ressurser for Nordland, sortert tematisk
Genress-oversikt over Lokale ressurser for Nordland, sortert for kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Alstahaug (316 ressurser i denne kategorien)
Continue...Andøy (151 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nordland (39 ressurser i denne kategorien)
Continue...Ballangen (126 ressurser i denne kategorien)
Continue...Beiarn (122 ressurser i denne kategorien)
Continue...Bindal (294 ressurser i denne kategorien)
Continue...Bodø (278 ressurser i denne kategorien)
Continue...Brønnøy (297 ressurser i denne kategorien)
Continue... (112 ressurser i denne kategorien)
Continue...Dønna (210 ressurser i denne kategorien)
Continue...Evenes (149 ressurser i denne kategorien)
Continue...Fauske (154 ressurser i denne kategorien)
Continue...Flakstad (139 ressurser i denne kategorien)
Continue...Gildeskål (147 ressurser i denne kategorien)
Continue...Grane (198 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hadsel (145 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hamarøy (132 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hattfjelldal (227 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hemnes (183 ressurser i denne kategorien)
Continue...Herøy (172 ressurser i denne kategorien)
Continue...Leirfjord (245 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lurøy (210 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lødingen (159 ressurser i denne kategorien)
Continue...Meløy (246 ressurser i denne kategorien)
Continue...Moskenes (117 ressurser i denne kategorien)
Continue...Narvik (184 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nesna (264 ressurser i denne kategorien)
Continue...Rana (250 ressurser i denne kategorien)
Continue...Rødøy (218 ressurser i denne kategorien)
Continue...Røst (121 ressurser i denne kategorien)
Continue...Saltdal (125 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skjerstad (133 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sortland (120 ressurser i denne kategorien)
Continue...Steigen (160 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sømna (145 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sørfold (157 ressurser i denne kategorien)
Continue...Tjeldsund (127 ressurser i denne kategorien)
Continue...Træna (186 ressurser i denne kategorien)
Continue...Tysfjord (126 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vefsn (250 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vega (174 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vestvågøy (229 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vevelstad (144 ressurser i denne kategorien)
Continue...Værøy (137 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vågan (183 ressurser i denne kategorien)
Continue...Øksnes (120 ressurser i denne kategorien)

Antall ressurser: 12


 Døve og døvstumme og radesyke i Helgeland 1835-1840 (Vis detaljer)

Avfotografert kilde utført av Erlend Eriksen.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland]

 Geistligheden i Tromsø Stift (Vis detaljer)

Webbok. Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift Andreas Erlandsen (1802-1860) tok sin teologiske embetseksamen i 1826, og ble samme år residerende kapellan i Stod. I 1829 ble han sokneprest i Aafjorden, og ble i 1837 sokneprest i Sparbu, og ble der til sin død i 1860. Ved siden av sin teologiske gjerning var Erlandsen en ivrig personalhistoriker, og mellom 1844 og 1855 gav han ut "Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift", og i 1857 gav han ut "Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift". Erlandsen hadde langt fra gunstige arbeidsvilkår, men hans verk er blitt stående som sentrale.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland]

 Lofoten og Vesterålen, sikt og sagefall (Vis detaljer)

Avfotografert kilde utført av Erlend Eriksen.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland]

 Lofoten og Vesterålen, skifter 1755-1770 (Vis detaljer)

Avfotografert kilde utført av Erlend Eriksen.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland]

 Nordland amt vaksinerte 1817-1818 (Vis detaljer)

Avfotografert kilde utført av Erlend Eriksen.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland]

 Nordland, matrikkel 1838 (Vis detaljer)

Riksarkivet har digitalisert den trykte matrikkelen fra 1838. Matrikkelen omfatter hele landet utenom byene. Finnmark er heller ikke med.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Andøy] » [Matrikler og jordebøker]

 Norske Kommunalpolitikere, Bind 3 (Vis detaljer)

Norges Styresmenn, Oslo 1957, Bokdepotet forlag.
Tre bind, delt inn i fylker og kommuner. Den enkelte valgte politiker nevnes, delvis også med adresse, fødselsdata og tittel/yrke. Noen også med mer informasjon. | Utgitt: 1956

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal]
Omslagsfoto

 Samenes Historie (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland]

 Stadnamn i Nordland (Vis detaljer)

Stadnamnprosjektet i Nordland verka i ein 20-årsperiode frå midt på 1980-talet med å samle stadnamn i Nordland og informasjon knytt til dei. Det var Finn Myrvang som dreiv dette arbeidet, og då han vart pensjonist i 2004, let han etter seg ei samling med vel 180 000 namn frå heile fylket. Samlinga er digital og inneheld mykje informasjon av geografisk, språkleg og historisk art, men namna mangla eksakt kartfesting. Arkiv i Nordland har kartfesta det meste slik at stadnamna er no tilgjengeleg for publikum. | Forfatter: Arkiv i Nordland | Utgitt: 2016

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland]

 Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823 (Vis detaljer)

Registrert av Norges bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland]

 Sølvskatten 1816, nr. 58: Nordland amt, Salten fogderi, 1816-1821 (Vis detaljer)

Registrert av Norges bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland]

 Sølvskatten 1816, nr. 59: Nordland amt, Vesterålen og Lofoten fogderi, 1816-1821 (Vis detaljer)

Registrert av Norges bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland]

Historiske kommuner:

Andenes (se Andøy)
Ankenes (se Narvik)
Barkestad (se Øksnes)
Bjørnskinn (se Andøy)
Bodin (se Bodø)
Borge (se Vestvågøy)
Buksnes (se Vestvågøy)
Drevja (se Vefsn)
Dverberg (se Andøy)
Eidsfjord (se Hadsel)
Elsfjord (se Vefsn)
Engelsøy (se Steigen)
Gimsøy (se Vågan)
Hegstad (se Lødingen)
Hol (se Tjeldsund)
Hol (se Vestvågøy)
Kallsnes (se Hadsel)
Kjerringøy (se Bodø)
Korgen (se Hemnes)
Korsnes (se Tysfjord)
Langnes (se Øksnes)
Leines (se Steigen)
Leiranger (se Steigen)
Malnes (se )
Naustvik (se Brønnøy)
Nordfold (se Bodø)
Nordfold (se Sørfold)
Nordsem (se Brønnøy)
Nordvik (se Dønna)
Nordvik (se Herøy)
Solstad (se Bindal)
Stamnes (se Alstahaug)
Strømmen (se Bodø)
Sørsem (se Sømna)
Tjøtta (se Alstahaug)
Ulvøy (se Hadsel)
Valberg (se Vestvågøy)
Vassås (se Bindal)
Velfjorden (se Brønnøy)
Vik (se Brønnøy)
Vinje (se )