Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag]


Informasjon om Nord-Trøndelag:

Nord-Trøndelag er et norsk fylke. Fylket utgjør den nordlige delen av Trøndelag og grenser til fylkene Nordland i nord og Sør-Trøndelag i sør. I øst grenser fylket til Jämtlands län i Sverige, og i vest har Nord-Trøndelag kyststripe mot Norskehavet. Nord-Trøndelag består av distriktene Fosen, Namdalen, Innherred og Stjørdalen der de to sistnevnte går iblant under samlebetegnelsen Inntrøndelag.[1] Steinkjer er administrasjonssentrum for fylkeskommunen og fylkesmannen.

Trondhjems amt ble i 1804 delt i Søndre og Nordre Trondhjems amt, fra 1919 kalt Sør- og Nord-Trøndelag fylker. Nord-Trøndelag er inndelt i 23 kommuner. Nord-Trøndelag fylkeskommune har fylkestinget som øverste myndighet. Fylkestinget velger fylkesrådet, som leder den daglig driften av fylkeskommunen. I 2018 blir Nord- og Sør-Trøndelag fylker ventelig slått sammen til Trøndelag fylke, etter vedtak i Stortinget.[3]
Kilde: Wikipedia - Nord-Trøndelag
Lokalhistoriewiki - Trondhjems amt
Lokalhistoriewiki - Nordre Trondhjems amt
Lokalhistoriewiki: Forside - Nord-Trøndelag

Trondhjems len: Trondhjems len eller Steinvikholmen som det ble kalt frem til 1550 årene, omfattet i 1537 ikke hele Trøndelag. Frem mot 1570 ble dog alle smålenene samlet inn under hele lenet. Stjørdal ble lagt inn i lenet i 1541 og før 1542 ble N-Møre og Gauldal og Sparbu len lagt inn under Trondheimsgård. I 1552 ble også Namdal lagt inn under lensherren på Trondheimsgård. Jemtland ble lagt inn under Trondheimsgård i 1571. Børsa, Skaun og Buvik som hadde vært en egen forlening ble trolig først lagt inn under Reinskloster i 1567, men ble før 1575 overført til lensherren på Trondheimsgård. Også Herjedalen må ha blitt lagt inn under Trondhjems len før 1549. I flere perioder bl.a. 1604-1627 var også Romsdal lagt inn under Trondheimsgård. Den 4. januar 1639 ble også Østlandet (Hedemark) fogderi lagt inn under Trondheimsgård. Kilde: "Embedsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660".

Digitalarkivet - Siste publiseringer - Nord-Trøndelag

Genress-oversikt over Generelle ressurser for Nord-Trøndelag, sortert tematisk
Genress-oversikt over Lokale ressurser for Nord-Trøndelag, sortert for kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Nord-Trøndelag (26 ressurser i denne kategorien)
Continue...Flatanger (68 ressurser i denne kategorien)
Continue...Fosnes (104 ressurser i denne kategorien)
Continue...Frosta (86 ressurser i denne kategorien)
Continue...Grong (126 ressurser i denne kategorien)
Continue...Høylandet (81 ressurser i denne kategorien)
Continue...Inderøy (131 ressurser i denne kategorien)
Continue...Leka (60 ressurser i denne kategorien)
Continue...Leksvik (88 ressurser i denne kategorien)
Continue...Levanger (234 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lierne (81 ressurser i denne kategorien)
Continue...Meråker (58 ressurser i denne kategorien)
Continue...Mosvik (123 ressurser i denne kategorien)
Continue...Namdalseid (65 ressurser i denne kategorien)
Continue...Namsos (103 ressurser i denne kategorien)
Continue...Namsskogan (46 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nærøy (125 ressurser i denne kategorien)
Continue...Overhalla (142 ressurser i denne kategorien)
Continue...Røyrvik (61 ressurser i denne kategorien)
Continue...Snåsa (106 ressurser i denne kategorien)
Continue...Steinkjer (234 ressurser i denne kategorien)
Continue...Stjørdal (146 ressurser i denne kategorien)
Continue...Verdal (126 ressurser i denne kategorien)
Continue...Verran (117 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vikna (56 ressurser i denne kategorien)

Antall ressurser: 6


 Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift (Vis detaljer)

Andreas Erlandsen (1802-1860) tok sin teologiske embetseksamen i 1826, og ble samme år residerende kapellan i Stod. I 1829 ble han sokneprest i Aafjorden, og ble i 1837 sokneprest i Sparbu, og ble der til sin død i 1860.
Ved siden av sin teologiske gjerning var Erlandsen en ivrig personalhistoriker, og mellom 1844 og 1855 gav han ut "Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift", og i 1857 gav han ut "Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift". Erlandsen hadde langt fra gunstige arbeidsvilkår, men hans verk er blitt stående som sentrale. (www.digitalarkivet.no)

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag]

 Norske Kommunalpolitikere, Bind 3 (Vis detaljer)

Norges Styresmenn, Oslo 1957, Bokdepotet forlag.
Tre bind, delt inn i fylker og kommuner. Den enkelte valgte politiker nevnes, delvis også med adresse, fødselsdata og tittel/yrke. Noen også med mer informasjon. | Utgitt: 1956

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal]
Omslagsfoto

 Samenes Historie (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag]

 Sølvskatten 1816, nr. 54: Nordre Trondheim amt, Namdal fogderi, 1816-1822 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag]

 Sølvskatten 1816, nr. 55: Nordre Trondheim amt, Inderøy fogderi, 1816-1822 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag]

 Sølvskatten 1816, nr. 56: Nordre Trondheim amt, Stjør- og Verdal fogderi, 1816-1822 (Vis detaljer)

Registrert av Norges bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag]

Historiske kommuner:

Alstadhaug (se Levanger)
Ås (se Namdalseid)
Åsen (se Levanger)
Beitstad (se Steinkjer)
Egge (se Steinkjer)
Ekne (se Levanger)
Foldereid (se Nærøy)
Forr (se Steinkjer)
Frol (se Levanger)
Følling (se Steinkjer)
Gravvik (se Nærøy)
Harran (se Grong)
Hegra (se Stjørdal)
Henning (se Steinkjer)
Hustad (se Inderøy)
Klinga (se Namsos)
Kolvereid (se Nærøy)
Kvam (se Steinkjer)
Lånke (se Stjørdal)
Malm (se Verran)
Markabygd (se Levanger)
Mære (se Steinkjer)
Nordli (se Lierne)
Ogndal (se Steinkjer)
Otterøy (se Namsos)
Ranem (se Overhalla)
Røra (se Inderøy)
Sakshaug (se Inderøy)
Salberg (se Inderøy)
Sandvollan (se Inderøy)
Skage (se Overhalla)
Skatval (se Stjørdal)
Skei (se Steinkjer)
Skogn (se Levanger)
Solberg (se Steinkjer)
Sparbu (se Steinkjer)
Stod (se Steinkjer)
Stordal (se Meråker)
Stranda (se Leksvik)
Sævik (se Namsos)
Sørli (se Lierne)
Vemundvik (se Namsos)
Vinne (se Verdal)
Vuku (se Verdal)
Ytterøy (se Levanger)