Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland]


Informasjon om Oppland:

Oppland er et norsk fylke, som grenser mot Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Buskerud, Akershus, Oslo og Hedmark. Det er et innlandsfylke, og landets eneste som hverken har grense til hav eller annet land. Fylket er inndelt i regionene Hadeland, Gjøvik, Valdres, Lillehammer, Midt-gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal.

Frem til 1919 var fylkets navn Kristians amt. Fylket består av de to dalførene Gudbrandsdalen og Valdres, samt de tre landskapene Toten, Hadeland og Land, noe som henspiller på fylkets våpen, en mogop med to blomster (dalførene) og tre blad (landskapene). Ubekreftede informasjoner sier at fylket faktisk var landets mest befolkede på slutten av 1800-tallet, men at migrering til spesielt Oslo-området og stor emigrasjon særlig til Amerika gjorde at befolkningen sank ut på 1900-tallet. Opplandene var fra gammelt navnet på området innenfor («ovenfor») Viken. Det omfattet da både dagens Oppland (Vest-Oppland) og Hedmark (Øst-Oppland).

Bosetning
Fylket var landets mest folkerike i 1845 med 7,7 % av landets folketall. Dette har avtatt til henholdsvis 5 % i 1900 og så til 4 % i 2000. De siste vel tyve årene har folketallet vært nokså stabilt på litt i overkant av 180 000 innbyggere.
Kilde: Wikipedia - Oppland
Lokalhistoriewiki: Forside - Oppland

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Oppland (19 ressurser i denne kategorien)
Continue...Dovre (85 ressurser i denne kategorien)
Continue...Etnedal (82 ressurser i denne kategorien)
Continue...Gausdal (126 ressurser i denne kategorien)
Continue...Gjøvik (269 ressurser i denne kategorien)
Continue...Gran (91 ressurser i denne kategorien)
Continue...Jevnaker (75 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lesja (99 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lillehammer (95 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lom (98 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lunner (42 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nord-Aurdal (94 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nord-Fron (73 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nordre Land (91 ressurser i denne kategorien)
Continue...Ringebu (71 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sel (76 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skjåk (81 ressurser i denne kategorien)
Continue...Søndre Land (83 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sør-Aurdal (84 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sør-Fron (62 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vang (79 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vestre Slidre (78 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vestre Toten (212 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vågå (75 ressurser i denne kategorien)
Continue...Østre Toten (156 ressurser i denne kategorien)
Continue...Øyer (80 ressurser i denne kategorien)
Continue...Øystre Slidre (79 ressurser i denne kategorien)

Antall ressurser: 15


 Arkiver, biblioteker og muséer i Oppland (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland]

 Bygselprotokoller for Gudbrandsdalen fogdearkiv, 1711-1752 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland]

 Bygselprotokoller for Gudbrandsdalen fogdearkiv, 1756-1856 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland]

 Historielag i Oppland (Vis detaljer)

Oversikt over historielag i Oppland med link til hjemmesider.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland]

 IKA Opplandene - Interkommunalt arkiv for Opplandene IKS (Vis detaljer)

IKA Opplandene er et interkommunalt selskap organisert etter lov om interkommunale selskaper. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv Opplandene IKS og er et arkibdepot for Hedmark og Oppland. IKA Opplandene holder til i Kirkegt. 76, Lillehammer.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland]

 Kilder til Gudbrandsdalens gårds- og slektshistorie 1500-1700 (Vis detaljer)

Kilder til Gudbrandsdalens gårds- og slektshistorie 1500-1700 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust) , Oslo 2003–2008. Utgave 02.06 2008 (kontrollert).Gjengitt etter originalen i Riksarkivet, Stattholderarkivet, D IX. Jordebøker 1595–1754, pakke 31.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland]

 Kontrabok over inntekter fra ekteskapsbevillinger i forbudte ledd mm for Kristiania stift, 1731-1738 (Vis detaljer)

Skannet original

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus]

 Norske Kommunalpolitikere, Bind 1 (Vis detaljer)

Norges Styresmenn, Oslo 1957, Bokdepotet forlag.
Tre bind, delt inn i fylker og kommuner. Den enkelte valgte politiker nevnes, delvis også med adresse, fødselsdata og tittel/yrke. Noen også med mer informasjon. | Utgitt: 1956

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Østfold]
Omslagsfoto

 Oppland, matrikkel 1838 (Vis detaljer)

Riksarkivet har digitalisert den trykte matrikkelen fra 1838. Matrikkelen omfatter hele landet utenom byene. Finnmark er heller ikke med.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland]

 Opplandsarkivet (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland]

 Passprotokoll for Hadeland og Land fogderi 1857-1861 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland]

 Passprotokoll for Lillehammer politimesterembete 1843-1871 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland]

 Sølvskatten 1816, nr. 14: Christians amt, Toten fogderi, 1816 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland]

 Sølvskatten 1816, nr. 15: Christians amt, Valdres, Hadeland og Land fogderi, 1816 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland]

 Sølvskatten 1816, nr. 16: Christians amt, Gudbrandsdalen fogderi, 1816-1818 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland]

Historiske kommuner:

Ås (se Vestre Toten)
Bagn (se Sør-Aurdal)
Balke (se Østre Toten)
Biri (se Gjøvik)
Brandbu (se Gran)
Bruflat (se Etnedal)
Bøverdalen (se Lom)
Eina (se Vestre Toten)
Fåberg (se Lillehammer)
Fluberg (se Søndre Land)
Garmo (se Lom)
Hedalen (se Sør-Aurdal)
Heidal (se Sel)
Hunn (se Gjøvik)
Kolbu (se Vestre Toten)
Kvam (se Nord-Fron)
Reinli (se Sør-Aurdal)
Snertingdal (se Gjøvik)
Sødorp (se Nord-Fron)
Tingelstad (se Gran)
Torpa (se Nordre Land)
Tretten (se Øyer)
Vardal (se Gjøvik)