Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sogn og Fjordane]


Informasjon om Sogn og Fjordane:

Sogn og Fjordane er et fylke på Vestlandet i Norge som strekker seg over 18 623 km² og omfatter 26 kommuner. Fylket består av distriktene Sogn (Indre Sogn og Ytre Sogn) og Fjordane (Sunnfjord og Nordfjord) med til sammen ca. 109 000 innbyggere. Sogn og Fjordane er Norges nest minste fylke i folketall og det åttende største i areal. Fylket grenser til Hordaland i sør, Buskerud i sørøst, Oppland i øst og Møre og Romsdal i nord.

Fylket består av de to historiske fylkene Firdafylke (nå: Fjordane) og Sygnafylke (Sogn), som begge i middelalderen lå under Gulatingsloven. De ble slått sammen med Hordafylke og Sunnmørafylke til Bergenhus hovedlen i senmiddelalderen, som i 1660 ble til Bergen stiftamt. I 1681 ble Bergenhus amt opprettet som et eget underamt. Sunnmøre ble i 1689 overført til Romsdals amt. Det resterende Bergenhus amt ble i 1763 delt i Nordre Bergenhus amt (bestående av de tidligere fylkene Sygnafylke og Firdafylke) og Søndre Bergenhus amt (tilsvarende det tidligere Hordafylke). Nordre Bergenhus amt fikk navnet Sogn og Fjordane fylke i 1919, samme år fikk Søndre Bergenhus amt navnet Hordaland fylke.
Kilde: Wikipedia - Sogn g Fjordane
Lokalhistoriewiki: Forside - Sogn og Fjordane

Digitalarkivet - Siste publiseringer - Sogn og Fjordane

Genress-oversikt over Generelle ressurser for Sogn og Fjordane, sortert tematisk
Genress-oversikt over Lokale ressurser for Sogn og Fjordane, sortert for kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier

Continue...Askvoll (99 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sogn og Fjordane (37 ressurser i denne kategorien)
Continue...Aurland (118 ressurser i denne kategorien)
Continue...Balestrand (83 ressurser i denne kategorien)
Continue...Bremanger (146 ressurser i denne kategorien)
Continue...Eid (184 ressurser i denne kategorien)
Continue...Fjaler (85 ressurser i denne kategorien)
Continue...Flora (99 ressurser i denne kategorien)
Continue...Førde (122 ressurser i denne kategorien)
Continue...Gaular (98 ressurser i denne kategorien)
Continue...Gloppen (130 ressurser i denne kategorien)
Continue...Gulen (133 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hornindal (131 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hyllestad (73 ressurser i denne kategorien)
Continue...Høyanger (79 ressurser i denne kategorien)
Continue...Jølster (78 ressurser i denne kategorien)
Continue...Leikanger (67 ressurser i denne kategorien)
Continue...Luster (174 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lærdal (101 ressurser i denne kategorien)
Continue...Naustdal (57 ressurser i denne kategorien)
Continue...Selje (97 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sogndal (108 ressurser i denne kategorien)
Continue...Solund (62 ressurser i denne kategorien)
Continue...Stryn (154 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vik (100 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vågsøy (78 ressurser i denne kategorien)
Continue...Årdal (81 ressurser i denne kategorien)

Antall ressurser: 11


 Adressebok for Sogn og Fjordane fylke og Bergen 1942 (Vis detaljer)

Sammenstilt av S.M. Bryde. Inneholder også skattelikninger. Skannet av Statsarkivet i Bergen. Webbok.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Bergen] » [Annet]

 ArkivNett Sogn og Fjordane (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sogn og Fjordane]

 Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen (Vis detaljer)

Biografiske efterretninger samlede af Provst Johan Fredrik Lampe, efter hans død udgivne af D. Thrap, sognepræst. Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen (utgitt 1895-1896) Johan Frederik Lampe (1811-1888) ble student i 1830 og cand. theol. i 1834. I 1836 ble han kapellan i Skjerstad, i 1843 i Lødingen. I 1849 ble han utnevnt til sokneprest i Kolvereid, og var fra 1853 prost i Namdal. Han ble sokneprest i Tysnes i 1856, og fra 1869 var han prest i Bamle. Ved siden av prestegjerningen var han ivrig personalhistoriker, og utgav flere slektsbøker. Gjennom storparten av sitt voksne liv samlet han opplysninger til en prestehistorie for Bergen stift. Han bygde på Albert Hattings manuskript. De geistlige arkivene fra Vestlandet lå stort sett ute ved embetene, og måtte hente inn mesteparten av opplysningene gjennom en omfattende korrespondanse. Prost Lampe fikk ikke se verket sitt fullført, men etter hans død overtok sokneprest Daniel Thrap materialet og fikk det trykt på 1890-tallet som Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen. Selv om det er mange feil og mangler det fortsatt et svært nyttig opplagsverk.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Bergensposten (Vis detaljer)

«Bergensposten» kom ut som avis i Bergen fra 1. mars 1854 til den ved utgangen av 1893 ble slått sammen med Bergens Tidende. Som undertittel hadde avisen lenge «Tidende for Bergens By og Stift». Når vi nå et godt hundreår seinere henter fram igjen navnet er det med ambisjon om et mindre interesseområde. Vi vil hente stoff fra og om Statsarkivet i Bergen. Vår ambisjon skal være å forsøke å finne materiale som kan ha varig verdi for institusjonen og institusjonens ansatte, og i tillegg forhåpentligvis kunne glede en og annen leser utenfor også.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Emigrant liste fra Hordaland og Sogn og Fjordane (Vis detaljer)

Denne listen er samlet i en PDF-fil med over 40000 navn
Beskrivelse: Denne listen er samlet i en PDF-fil med over 40000 navn

Kategori: [Hovedsiden] » [Emigrasjon og immigrasjon] » [Norge] » [Hordaland]

 Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane sine fotostrømmer på Flickr (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sogn og Fjordane]

 Johan Nordahl Brun: Visitats-journal 1794-1812 (Vis detaljer)

Johan Nordahl Brun vart fødd i 1745 i Bynesset som låg like utanfor Trondheim. Han utdanna seg til teolog, og i byrja som residerande kapellan i Bynesset 1772, og vart sokneprest til Korskirken i Bergen 1774. I 1793 vart han prost over Nordhordland og Voss, og endeleg i 1804, biskop i Bergen stift.
Både medan han var prost og biskop reiste han rundt i Bergen stift. Frå desse turane har han etterlate seg ein protokoll der han har skrive ned opplysningar som gjaldt embedet han hadde, men òg tankar og opplevingar frå desse turane. Han skreiv om kyrkjene og prestegardane, om prestar, klokkarar og «substituttar», og om gudstenestene, men han nøydde seg ikkje med det. Han skildra også naturen, kulturen, og ikkje minst mange av dei menneska han møtte.
Digitalarkivet presenterer her ein scanna versjon av den originale protokollen, ført i pennen av Johan Nordahl Brun sjølv, og ei avskrift av samme frå 1951. (www.digitalarkivet.no)

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland]

 Norske Kommunalpolitikere, Bind 2 (Vis detaljer)

Norges Styresmenn, Oslo 1957, Bokdepotet forlag.
Tre bind, delt inn i fylker og kommuner. Den enkelte valgte politiker nevnes, delvis også med adresse, fødselsdata og tittel/yrke. Noen også med mer informasjon. | Utgitt: 1956

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Vestfold] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]
Omslagsfoto

 Sogn og Fjordane, matrikkel 1838 (Vis detaljer)

Riksarkivet har digitalisert den trykte matrikkelen fra 1838. Matrikkelen omfatter hele landet utenom byene. Finnmark er heller ikke med.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sogn og Fjordane]

 Sølvskatten 1816, nr. 43: Nordre Bergenhus amt, Ytre og Indre Sogn fogderi, 1816-1822 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sogn og Fjordane]

 Sølvskatten 1816, nr. 44: Nordre Bergenhus amt, Sunn- og Nordfjord fogderi, 1816-1828 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sogn og Fjordane]

Historiske kommuner:

Ålfoten (se Bremanger)
Ålhus (se Jølster)
Arnafjord (se Vik)
Borgund (se Lærdal)
Breim (se Gloppen)
Brekke (se Gulen)
Bru (se Flora)
Bygstad (se Gaular)
Bø (se Hyllestad)
Dale (se Fjaler)
Davik (se Bremanger)
Eikefjord (se Flora)
Evindvig (se Gulen)
Evindvig (se Solund)
Feios (se Leikanger)
Fet (se Luster)
Fjærland (se Balestrand)
Flåm (se Aurland)
Fortun (se Luster)
Fresvik (se Leikanger)
Frøya (se Bremanger)
Gaupne (se Luster)
Gimmerstad (se Gloppen)
Guddal (se Fjaler)
Hafslo (se Luster)
Hauge (se Lærdal)
Helgheim (se Jølster)
Hersvik (se Solund)
Holsen (se Førde)
Hoprekstad (se Vik)
Hove (se Vik)
Hove (se Selje)
Husøy (se Solund)
Hyen (se Gloppen)
Indre Holmedal (se Gaular)
Innvik (se Stryn)
Joranger (se Luster)
Jostedal (se Luster)
Kaupanger (se Sogndal)
Kinn (se Flora)
Kvamsøy (se Balestrand)
Kyrkjebø (se Høyanger)
Lavik (se Høyanger)
Loen (se Stryn)
Midtgulen (se Bremanger)
Mjømma (se Gulen)
Mundal (se Balestrand)
Nedstryn (se Stryn)
Norum (se Sogndal)
Nærøy (se Aurland)
Olden (se Stryn)
Oppstryn (se Stryn)
Randabygd (se Stryn)
Rinde (se Leikanger)
Rugsund (se Bremanger)
Sande (se Gaular)
Slinde (se Sogndal)
Solvorn (se Luster)
Stårheim (se Eid)
Stedje (se Sogndal)
Sulen (se Solund)
Svanøy (se Flora)
Tjugum (se Balestrand)
Totland (se Vågsøy)
Tønjum (se Lærdal)
Undredal (se Aurland)
Urland (se Aurland)
Urnes (se Luster)
Utvik (se Stryn)
Vangen (se Aurland)
Vangsnes (se Vik)
Vereide (se Gloppen)
Vevring (se Naustdal)
Vik (se Gaular)
Viksdalen (se Gaular)
Vilnes (se Askvoll)
Øn (se Hyllestad)