Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag]


Informasjon om Sør-Trøndelag:

Sør-Trøndelag er et norsk fylke som i nord grenser mot Nord-Trøndelag fylke, i sør mot Hedmark og Oppland, i vest mot Møre og Romsdal og i øst til Jämtlands län i Sverige. Administrasjonssenter og største by er Trondheim. Fra 1. januar 2018 blir Sør-Trøndelag slått sammen med Nord-Trøndelag i det nye fylket Trøndelag.[1]
Kilde: Wikipedia Sør-Trøndelag

Trondheims stiftamt var et amt som dekket det tidligere Trondheims len. Selve stiftsamtet tilsvarte dagens Nord- og Sør-Trøndelag (Trondheims amt), og i tillegg var Romsdals amt (ikke inkludert Sunnmøre) og Vardøhus amt underlagt stiftamtet. Trondheims stiftamt ble opprettet i 1662 med sete i Trondheim.

I 1804 ble hovedamtet delt i to, Søndre og Nordre Trondheims amt. Amtmannen i Søndre Trondheims amt var også stiftsamtmann, slik stiftamtmannen tidligere hadde vært amtmann i Trondheims amt.Søndre Trondheims amt var et amt som dekket dagens Sør-Trøndelag. I 1919 ble amtet omdefinert til Sør-Trøndelag fylke.
Kilde: Lokalhistoriewiki - Trondhjems amt og Lokalhistoriewiki - Søndre Trondhjems amt
Lokalhistoriewiki: Forside - Sør-Trøndelag

Tidligere inndeling:
Trondhjems len: Trondhjems len eller Steinvikholmen som det ble kalt frem til 1550 årene, omfattet i 1537 ikke hele Trøndelag. Frem mot 1570 ble dog alle smålenene samlet inn under hele lenet. Stjørdal ble lagt inn i lenet i 1541 og før 1542 ble N-Møre og Gauldal og Sparbu len lagt inn under Trondheimsgård. I 1552 ble også Namdal lagt inn under lensherren på Trondheimsgård. Jemtland ble lagt inn under Trondheimsgård i 1571. Børsa, Skaun og Buvik som hadde vært en egen forlening ble trolig først lagt inn under Reinskloster i 1567, men ble før 1575 overført til lensherren på Trondheimsgård. Også Herjedalen må ha blitt lagt inn under Trondhjems len før 1549. I flere perioder bl.a. 1604-1627 var også Romsdal lagt inn under Trondheimsgård. Den 4. januar 1639 ble også Østlandet (Hedemark) fogderi lagt inn under Trondheimsgård. Kilde: "Embedsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660".

Digitalarkivet - Siste publiseringer - Sør-Trøndelag

Genress-oversikt over Generelle ressurser for Sør-Trøndelag, sortert tematisk
Genress-oversikt over Lokale ressurser for Sør-Trøndelag, sortert for kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Agdenes (82 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sør-Trøndelag (34 ressurser i denne kategorien)
Continue...Bjugn (82 ressurser i denne kategorien)
Continue...Frøya (72 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hemne (68 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hitra (98 ressurser i denne kategorien)
Continue...Holtålen (84 ressurser i denne kategorien)
Continue...Klæbu (73 ressurser i denne kategorien)
Continue...Malvik (56 ressurser i denne kategorien)
Continue...Meldal (84 ressurser i denne kategorien)
Continue...Melhus (129 ressurser i denne kategorien)
Continue...Midtre Gauldal (130 ressurser i denne kategorien)
Continue...Oppdal (94 ressurser i denne kategorien)
Continue...Orkdal (133 ressurser i denne kategorien)
Continue...Osen (63 ressurser i denne kategorien)
Continue...Rennebu (91 ressurser i denne kategorien)
Continue...Rissa (74 ressurser i denne kategorien)
Continue...Roan (107 ressurser i denne kategorien)
Continue...Røros (95 ressurser i denne kategorien)
Continue...Selbu (78 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skaun (73 ressurser i denne kategorien)
Continue...Snillfjord (37 ressurser i denne kategorien)
Continue...Trondheim (769 ressurser i denne kategorien)
Continue...Tydal (52 ressurser i denne kategorien)
Continue...Ørland (95 ressurser i denne kategorien)
Continue...Åfjord (69 ressurser i denne kategorien)

Antall ressurser: 13


 Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift (Vis detaljer)

Andreas Erlandsen (1802-1860) tok sin teologiske embetseksamen i 1826, og ble samme år residerende kapellan i Stod. I 1829 ble han sokneprest i Aafjorden, og ble i 1837 sokneprest i Sparbu, og ble der til sin død i 1860.
Ved siden av sin teologiske gjerning var Erlandsen en ivrig personalhistoriker, og mellom 1844 og 1855 gav han ut "Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift", og i 1857 gav han ut "Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift". Erlandsen hadde langt fra gunstige arbeidsvilkår, men hans verk er blitt stående som sentrale. (www.digitalarkivet.no)

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag]

 Dødsannonser i Adresseavisa (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag]

 IKA Trøndelag (Vis detaljer)

IKA Trøndelag er et interkommunalt selskap organisert etter lov om interkommunale selskaper. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Trøndelag IKS. I tillegg til Trøndelag omfatter det også Os i Hedmark. IKA Trøndelag holder til på DORA, Maskinistgata 1, Trondheim.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag]

 Legdsrulle for Fosen fogderi 1724 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag]

 Liste over svensker i Trondheim stift, 1747 (Vis detaljer)

Med reskript 29.12.1747 ga kong Fredrik 5. ordre om at rømte svensker som oppholdt seg i Trondheim stift måtte pågripes og avhøres før eventuell utlevering til Sverige. Som vedlegg til reskriptet fulgte en liste over de ettersøkte svenskene med opplysning både om hjemsted og formodet oppholdssted. (Datareg. av Statsarkivet i Trondheim)

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag]

 Norske Kommunalpolitikere, Bind 3 (Vis detaljer)

Norges Styresmenn, Oslo 1957, Bokdepotet forlag.
Tre bind, delt inn i fylker og kommuner. Den enkelte valgte politiker nevnes, delvis også med adresse, fødselsdata og tittel/yrke. Noen også med mer informasjon. | Utgitt: 1956

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Møre og Romsdal]
Omslagsfoto

 Samenes Historie (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag]

 Skattematrikkelen 1647, bind 14, Sør-Trøndelag fylke (Trykt utgave) (Vis detaljer)

Hovedredaktør for alle bindene: Rolf Fladby. 1. utg. Oslo : Universitetsforlaget, 1969-1978 ; 2. utg. Oslo : NLI, 1992-1995. 17 bind. | ISBN: 8290176716 | Forfatter: Rolf Fladby (red.) | Utgitt: 1994

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag] » [Trondheim] » [Matrikler og jordebøker]
Omslagsfoto

 Sølvskatten 1816, nr. 50: Søndre Trondheim amt, Trondheim by, 1816-1820 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag]

 Sølvskatten 1816, nr. 51: Søndre Trondheim amt, Fosen fogderi, 1816-1822 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag]

 Sølvskatten 1816, nr. 52: Søndre Trondheim amt, Strinda og Selbu fogderi, 1816-1821 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag]

 Sølvskatten 1816, nr. 53: Søndre Trondheim amt, Orkdal og Gauldal fogderi, 1816-1821 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag]

 Sør Trøndelag fortegnelse over sindsvake 1825 (Vis detaljer)

Avfotografert kilde utført av Erlend Eriksen.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag]

Historiske kommuner:

Aa (se Åfjord)
Ålen (se Holtålen)
Bakke (se Trondheim)
Bakklandet (se Trondheim)
Bjørnør (se Roan)
Bratsberg (se Trondheim)
Brekken (se Røros)
Budal (se Midtre Gauldal)
Buvik (se Skaun)
Byåsen (se Trondheim)
Byneset (se Trondheim)
Børsa (se Skaun)
Fillan (se Hitra)
Flå (se Melhus)
Geitastrand (se Orkdal)
Glåmos (se Røros)
Hallaren (se Frøya)
Haltdalen (se Holtålen)
Havstein (se Trondheim)
Heim (se Hemne)
Hommelvik (se Malvik)
Horg (se Melhus)
Hølonda (se Melhus)
Ila (se Trondheim)
Jøssund (se Bjugn)
Kvenvær (se Hitra)
Lade (se Trondheim)
Lensvik (se Agdenes)
Lønset (se Oppdal)
Nes (se Bjugn)
Orkanger (se Orkdal)
Orkland (se Orkdal)
Ranheim (se Trondheim)
Reitgjerdet (se Trondheim)
Røros landsogn (se Røros)
Sandstad (se Hitra)
Singsås (se Midtre Gauldal)
Sletta (se Frøya)
Soknedal (se Midtre Gauldal)
Stadsbygd (se Rissa)
Stjørna (se Bjugn)
Stoksund (se Åfjord)
Strinda (se Trondheim)
Støren (se Midtre Gauldal)
Svorkmo (se Orkdal)
Tiller (se Trondheim)
Vinje (se Hemne)
Værnes (se Agdenes)
Øra (se Orkdal)