Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder]


Informasjon om Vest-Agder:

Vest-Agder er Norges sydligste fylke. Det grenser mot Rogaland i vest, Aust-Agder i øst og nord og mot Skagerrak i sør. Kystlinjen er 709 km lang. Folkemengden er 174 324 (1. januar 2012). Fylkesadministrasjonen er lokalisert til Kristiansand.

Vest-Agder fylke tilsvarer i all hovedsak området som til og med 1918 hadde navnet Lister og Mandals amt, samt Kristiansand som stod utenfor amtet. Tidligere Agdesidens len (rundt 1660). Tidligere Lister og Mandals amt (rundt 1750).
Kilde: Wikipedia - Vest-Agder

Lokalhistoriewiki: Forside - Vest-Agder

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Audnedal (105 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vest-Agder (23 ressurser i denne kategorien)
Continue...Farsund (146 ressurser i denne kategorien)
Continue...Flekkefjord (181 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hægebostad (88 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kristiansand (265 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kvinesdal (134 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lindesnes (137 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lyngdal (111 ressurser i denne kategorien)
Continue...Mandal (188 ressurser i denne kategorien)
Continue...Marnardal (140 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sirdal (90 ressurser i denne kategorien)
Continue...Songdalen (118 ressurser i denne kategorien)
Continue...Søgne (105 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vennesla (128 ressurser i denne kategorien)
Continue...Åseral (82 ressurser i denne kategorien)

Antall ressurser: 13


 Agdesiden dombok 1636 (Vis detaljer)

Denne dombok er blant de eldste bevarte lagmannsprotokoller i Norge, og er den eldste i Kristiandsands lagdømme. Se Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt (Riksarkivet) for mer informasjon.
Beskrivelse: Denne dombok er blant de eldste bevarte lagmannsprotokoller i Norge, og er den eldste i Kristiandsands lagdømme. Se Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt (Riksarkivet) for mer informasjon.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Aust-Agder]

 Akershusskatten for Lister len, 1594 (Vis detaljer)

Registrert av Kristian Fjeldsgård

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder]

 Digitale Bilder i Vest-Agder (Vis detaljer)

Søkbare bildearkiver lagt ut av instanser som biblioteker og arkiver. Bildene er mulig å bestille til eget bruk.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder]

 IKA Vest-Agder - Interkommunalt arkiv for Vest-Agder IKS (Vis detaljer)

IKA Vest-Agder er et interkommunalt selskap organisert etter lov om interkommunale selskaper. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Vest-Agder IKS. IKA Vest-Agder holder til i Marthas vei 1, Kristiansand S.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder]

 Norske Kommunalpolitikere, Bind 2 (Vis detaljer)

Norges Styresmenn, Oslo 1957, Bokdepotet forlag.
Tre bind, delt inn i fylker og kommuner. Den enkelte valgte politiker nevnes, delvis også med adresse, fødselsdata og tittel/yrke. Noen også med mer informasjon. | Utgitt: 1956

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Vestfold] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]
Omslagsfoto

 Prinsehyllingen for Agderfylkene, 1591 (Vis detaljer)

Registrert av Kristian Fjeldsgård

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder]

 Rikstelefonkatalogen 1938 for Drammensdistriktet, Vestfold, Telemark og Sørlandet (Vis detaljer)

Denne katalog inneholder abonnentene ordnet stasjonsvis ved alle telefonanlegg i Jevnaker herred og en del av Gran herred av Opland fylke, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder (med undtagelse av Flekkefjord og omegn) fylker.

Katalogen er ført ajour inntil mars 1938.
Skannet av Slekt og Data Vestfold | Utgitt: 1938

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold]
Omslagsfoto

 Rikstelefonkatalogen 1942 for Drammensdistriktet, Vestfold, Telemark og Sørlandet (Vis detaljer)

Skannet telefonkatalog

Del 3 dekker Jevnaker herred og en del av Gran herred i Oppland fylke, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder (unntatt Flekkefjord og omegn) | Utgitt: 1942

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold]
Omslagsfoto

 Rikstelefonkatalogen Del 3 1947 Sør-Aust Noreg (Vis detaljer)

Del 3 dekker Jevnaker herred og en del av Gran herred i Oppland fylke, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder (unntatt Flekkefjord og omegn) | Utgitt: 1947

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold]
Omslagsfoto

 Sjøhistorie.no Database over skip og sjømenn i Aust- og Vest Agder (Vis detaljer)

Vi vil her så langt det er mulig, legge ut bilder og informasjon om hva skipsfarten har betydd for vår landsdel, og som har betydd så mye for vår utvikling.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Aust-Agder]

 Sølvskatten 1816, nr. 33: Lister og Mandal amt, Mandal fogderi, 1816-1822 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder]

 Sølvskatten 1816, nr. 34: Lister og Mandal amt, Lister fogderi, 1816-1822 (Vis detaljer)

Registrert av Norges bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder]

 Vest-Agder, matrikkel 1838 (Vis detaljer)

Riksarkivet har digitalisert den trykte matrikkelen fra 1838. Matrikkelen omfatter hele landet utenom byene. Finnmark er heller ikke med.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder]

Historiske kommuner:

Austad (se Lyngdal)
Bakke (se Flekkefjord)
Bjelland (se Marnardal)
Eiken (se Hægebostad)
Feda (se Kvinesdal)
Finsland (se Songdalen)
Fjotland (se Kvinesdal)
Greipstad (se Songdalen)
Grindheim (se Audnedal)
Gyland (se Flekkefjord)
Halse (se Mandal)
Harkmark (se Mandal)
Herad (se Farsund)
Hidra (se Flekkefjord)
Holum (se Mandal)
Hægeland (se Vennesla)
Konsmo (se Audnedal)
Kvås (se Lyngdal)
Laudal (se Marnardal)
Lista (se Farsund)
Nes (se Flekkefjord)
Nordre Undal (se Audnedal)
Oddernes (se Kristiansand)
Randesund (se Kristiansand)
Spangereid (se Lindesnes)
Spind (se Farsund)
Sør-Audnedal (se Lindesnes)
Tonstad (se Sirdal)
Tveit (se Kristiansand)
Undal (se Lindesnes)
Undal (se Audnedal)
Valle (se Lindesnes)
Vanse (se Farsund)
Vigmostad (se Lindesnes)
Øvre Sirdal (se Sirdal)
Øvrebø (se Vennesla)
Øyslebø (se Marnardal)