DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold]


Informasjon om Vestfold:

Vestfold er et norsk fylke som grenser mot Buskerud og Telemark. Det er Norges nest minste fylke, beliggende ved Oslofjordens vestside. Befolkningen utgjør 4,7 % av landets samlede innbyggertall. Vestfold har tredje største folketetthet i Norge med 108 mennesker per kvadratkilometer. Fylkesadministrasjonen ligger i Tønsberg, som også er største handelssted i fylket, mens Sandefjord etter folketall er den største kommunen.

Fylket:
Selve fylket var opprinnelig en del av Akershus stiftamt. I 1662 ble Brunla amt skilt ut, dette amtet ble i 1671 gjort om til Laurvigen Grevskab. I 1673 ble Tønsberg amt til Griffenfelt Grevskab, fra 1678 benevnt Jarlsberg Grevskab. Grevskapene ble oppløst i 1821 og gikk inn i Jarlsberg og Larvik Amt, det siste landdistrikt (amt) som er opprettet i Norge. Navnet ble endret til Vestfold 1. januar 1919, og man tok da i bruk et navn som var i bruk om regionen allerede i vikingtiden.

Fylkeskommunen:
Jarlsberg og Laurvigs amtskommune ble opprettet i 1838, som følge av formannskapslovene av 1837 (Lov om formannskaper på landet, kap. 3 Om Amtsformanskaber). I 1919 skiftet amtskommunen navn til Vestfold fylkeskommune. Fylkeskommunen bestod opprinnelig kun av herredskommunene, byene ble først med fra 1964.
Kilde: Wikipedia - Vestfold

Lokalhistoriewiki - Vestfold

Genress-oversikt over Generelle ressurser for Vestfold, sortert tematisk
Genress-oversikt over Lokale ressurser for Vestfold, sortert for kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Andebu (135 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vestfold (65 ressurser i denne kategorien)
Continue...Horten (252 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hof (86 ressurser i denne kategorien)
Continue...Holmestrand (125 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lardal (77 ressurser i denne kategorien)
Continue...Larvik (436 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nøtterøy (120 ressurser i denne kategorien)
Continue...Re (184 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sande (79 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sandefjord (253 ressurser i denne kategorien)
Continue...Stokke (111 ressurser i denne kategorien)
Continue...Svelvik (132 ressurser i denne kategorien)
Continue...Tjøme (81 ressurser i denne kategorien)
Continue...Tønsberg (291 ressurser i denne kategorien)

Antall ressurser: 3


 Rikstelefonkatalogen 1938 for Drammensdistriktet, Vestfold, Telemark og Sørlandet (Vis detaljer)

Denne katalog inneholder abonnentene ordnet stasjonsvis ved alle telefonanlegg i Jevnaker herred og en del av Gran herred av Opland fylke, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder (med undtagelse av Flekkefjord og omegn) fylker.

Katalogen er ført ajour inntil mars 1938.
Skannet av Slekt og Data Vestfold | Utgitt: 1938

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold]
Omslagsfoto

 Rikstelefonkatalogen 1942 for Drammensdistriktet, Vestfold, Telemark og Sørlandet (Vis detaljer)

Skannet telefonkatalog

Del 3 dekker Jevnaker herred og en del av Gran herred i Oppland fylke, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder (unntatt Flekkefjord og omegn) | Utgitt: 1942

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold]
Omslagsfoto

 Rikstelefonkatalogen Del 3 1947 Sør-Aust Noreg (Vis detaljer)

Del 3 dekker Jevnaker herred og en del av Gran herred i Oppland fylke, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder (unntatt Flekkefjord og omegn) | Utgitt: 1947

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold]
Omslagsfoto

Historiske kommuner:

Arnadal (se Stokke)
Åsgårdstrand (se Borre)
Berg (se Larvik)
Borre (se Horten)
Botne (se Holmestrand)
Brunlanes (se Larvik)
Fon (se Re)
Fredriksværn (se Larvik)
Hedrum (se Larvik)
Hem (se Lardal)
Hillestad (se Holmestrand)
Horten (se Borre)
Hvarnes (se Larvik)
Høyjord (se Andebu)
Kjose (se Larvik)
Kodal (se Andebu)
Kvelde (se Larvik)
Langestrand (se Larvik)
Nykirke (se Borre)
Ramnes (se Re)
Sandar (se Sandefjord)
Sem (se Tønsberg)
Skjee (se Stokke)
Skoger (se Drammen)
Skoger (se Sande)
Slagen (se Tønsberg)
Stavern (se Larvik)
Strømm (se Svelvik)
Styrvol (se Lardal)
Svarstad (se Lardal)
Tanum (se Larvik)
Tjølling (se Larvik)
Undrumsdal (se Re)
Våle (se Re)
Vassås (se Hof)
Vivestad (se Re)