Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Østfold] » [Fredrikstad]


Informasjon om Fredrikstad:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Fredrikstad

Tilhørte Smålenenes amt rundt 1750.

Omfattet Fredrikstad by og Glemmen. Iflg. kgl. res. 14.10.1882 ble prestegjeldet delt i tre fra 01.01.1883: Østre Fredrikstad, Vestre Fredrikstad og Glemmen.

Kirkelige handlinger vedk. Vestre Fredrikstad (Forstaden) i tida før 1871 må søkes under Glemmen, som har egne kirkebøker fra 1733. Vestre Fredrikstad har egne kirkebøker fra 1871, oppstilt under Vestre Fredrikstad. Østre Fredrikstad har egne kirkebøker fra 1880, oppstilt under Østre Fredrikstad.

Glemmen lå i tida 1685 - 01.01.1883 under Fredrikstad, men hadde egne kirkebøker (fra 1733). Kirkelige handlinger for Vestre Fredrikstad (Forstaden) ble innført i Glemmens kirkebøker, men fra 1871 i egne kirkebøker. Byutvidelse 03.03.1866 overførte bl.a. til Glemmen de bygninger og tomter på Kråkerøy som hørte under Fredrikstad. Kråkerøy ble skilt ut som eget prestegjeld fra 01.07.1909 ved kgl. res. av 11.05. s.å. (Kilde: Riksarkivet).

Tune sorenskriverembete
Omfattet Tune og Varteig. Hvaler, Glemmen, Kråkerøy, Onsøy og Rolvsøy til 1911. Skjeberg fra 1933. Borge og Torsnes til 1952. Rakkestad og Skiptvet fra 1952. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Forsikringsmateriale - Eiendom (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skolevesen (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Minoriteter og innvandring (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (19 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (42 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (170 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (24 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Borge (se Fredrikstad)
Glemmen (se Fredrikstad)
Kråkerøy (se Fredrikstad)
Onsøy (se Fredrikstad)
Rolvsøy (se Fredrikstad)
Torsnes (se Fredrikstad)