Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Østfold] » [Spydeberg]


Informasjon om Spydeberg:

Trøgstad sorenskriverembete

Opprettet 19.05.1847, da Heggen og Frøland sorenskriverembete ble nedlagt. Oppløst og nedlagt 13.02.1905. Omfattet Trøgstad, Spydeberg, Skiptvet og Askim. (Kilde: Riksarkivet).

Rakkestad sorenskriverembete

Rakkestad og Degernes til 1952. Rømskog og Rødenes 1678-1952. Trøgstad og Askim 1905-1952. Spydeberg og Skiptvet til 1847. Eidsberg og Mysen 1847-1952. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (10 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (33 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Heli (se Spydeberg)
Hovin (se Spydeberg)