Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark] » [Kongsvinger]


Informasjon om Kongsvinger:

Tilhørte Christiania stift, Aggershus len, Solør og Odal fogderi rundt 1647 og 1660.


Vinger prestegjeld

Ved kgl. res. 3.10.1859 ble Vinger prestegjeld delt i to: Vinger og Eidskog prestegjeld. Vinger skulle etter delingen bestå av Vinger hovedsokn, innbefattet Kongsvinger festning og by, samt distriktet Austmarka av Eidskog sokn. Resulosjonen er meddelt Kristiania biskop 8.10.1859.


Brandval prestegjeld
Ved kgl. res. 4.8.1863 med virkning fra 13.12. s.å. ble Brandval sokn utskilt fra Grue prestegjeld og opprettet som eget prestegjeld. - Embetshandlinger før 13.12. 1863 må derfor søkes i Grue.


Ved forordning av 31.1.1941 med virkning fra 1.2. s.å. ble flg.eiendommer overført fra Grue kommune til tidl. Brandval kommune: gnr. 45.5, 52.23-25, 52.28-29, 107.1-4,
107.6-11, 107.13, 107.15-20. Ved skrivelse 27.4.1943 med virkning fra 1.7. s.å. ble eiendommen Skog fra gnr. 52.1 Sjåtil i Grue, overført fra Grue kommune til tidl. Brandval kommune. Ved kronprinsres. 18.2.1952 ble eiendommen Granli, gnr. 107. 12 og 14 i Grue, overført fra Grue kommune til tidl. Brandval kommune.

Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (20 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (42 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Brandval (se Kongsvinger)
Vinger (se Kongsvinger)