Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark] » [Hamar]


Informasjon om Hamar:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Hamar

Hamar ble ved kgl. res. 29.3.1876 med virkning fra 26.8. samme år eget annekssokn i Vang prestegjeld. Hamar ble ved kgl. res. 28.3.1908 med virkning fra 1.5. samme år utskilt som eget prestegjeld. Hamar stiftprostembete ble samtidig forenet med Hamar soknekall. Embetshandlinger før 1.5.1908 må derfor søkes i Vang sokneprestembete.

Ved lov av 28.6. 1946 med virkning fra 1.7. samme år ble en del av Vang kommune innlemmet i Hamar kommune.

Ved lov 11.7.1947 med virkning fra 15.7. samme år ble g.nr. 310 og g.nr. 311 i Furnes kommune innlemmet i Hamar kommune.

Ved kronprinsres. 20.11.1964 med virkning fra samme dato ble ca 2000 dekar overført fra Ringsaker kommune til Hamar kommune.

Ved kgl. res. 18.3.1966 ble grensen mellom Hamar kommune og Ringsaker kommune regulert.

(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Skolevesen (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (16 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (104 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 2


 Ministerialbok for Nes prestegjeld 1781-1816 (Begravde) (søkbar 1801-1815) (Vis detaljer)

Registrert av Registreringsenheten i Stavanger

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark] » [Hamar]

 Ministerialbok for Nes prestegjeld 1781-1816 (Døpte) (søkbar 1801-1816) (Vis detaljer)

Registrert av Registreringsenheten i Stavanger

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark] » [Hamar]

Historiske kommuner:

Vang (se Hamar)