Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark] » [Ringsaker]


Informasjon om Ringsaker:

Ved kgl. res. 6.1.1821 ble distriktet Redalen overført fra Ringsaker prestegjeld til Biri prestegjeld. Res.en er meddelt stiftsdireksjonen og Kristians amt samt Hedemarkens amt 25.1.1821. Ved kgl. res. 27.5.1854 ble flg.eiendommer overført fra Ringsaker hovedsokn til Brøttum annekssokn: G.nr. 397-403, 464-469, 471-473, 475-476, 478, 480-482, 519-520, 522-523 og 526.


Ved kgl. res. 27.9.1912 med virkning fra 1.1. 1913 ble flg.eiendommer overført a) Fra Ringsaker hovedsokn til Veldre annekssokn: g.nr. 268-271, 275-283. b) Fra Ringsaker hovedsokn til Brøttum annekssokn: G.nr. 393, 396. c) Fra Brøttum annekssokn til Ringsaker hovedsokn: G.nr. 289-290, 375, 411, 464, 468-482, 514, 519-526.Ved kgl. res. 8.1.1925 med virkning fra 1.1. 1925 ble Ringsaker prestegjeld delt i tre: Ringsaker, Veldre og Brøttum, hvert svarende til soknet med samme navn. Ved kronprinsres. 20.11.1964 med virkning fra samme dato ble ca 2000 dekar overført fra Ringsaker kommune til Hamar kommune. Ved kgl. res. 18.3.1966 ble grensen mellom Hamar kommune og Ringsaker kommune regulert.Ved kgl. res. 18.3.1966 med virkning fra 1.1.1967 ble grensen mellom Vang kommune og Ringsaker kommune regulert.Ved kgl. res. 7.4.1967 med virkning fra 1.1.1967 ble grensen mellom Vang kommune og Ringsaker kommune regulert.Ved kgl. res. 24.10.1969 fastsattes grensen mellom Lillehammer kommune og Ringsaker kommune.

Furnes
Furnes ble ved kgl. res. 28.3.1908 med virkning fra 1.5. s.å. utskilt som eget prestegjeld fra Vang. Embetshandlinger før 1.5. 1908 må derfor søkes i Vang prestegjeld. Ved lov 11.7.1947 med virkning fra 15.7. s.å. ble g.nr. 310 og g.nr. 311 i Furnes kommune innlemmet i Hamar kommune. Ved kronprinsres. 20.11.1964 med virkning fra samme dato ble ca 2000
dekar overført fra Ringsaker kommune til Hamar kommune.Ved kgl. res. 18.3.1966 ble grensen mellom Hamar kommune og Ringsaker kommune regulert.Ved kgl. res. 7.4.1967 med virkning fra 1.1.1967 ble grensen mellom Vang kommune og Ringsaker kommune regulert.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Skolevesen (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (25 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (16 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (166 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Baldishol (se Ringsaker)
Brumunddal (se Ringsaker)
Brøttum (se Ringsaker)
Furnes (se Ringsaker)
Helgøy (se Ringsaker)
Nes (se Ringsaker)
Stavsjø (se Ringsaker)
Veldre (se Ringsaker)