Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark] » [Stange]


Informasjon om Stange:

Tilhørte Christiania stift, Aggershus len, Hedmark fogderi rundt 1647 og 1660. Omfattet Romedal og Stange prestegjeld.


Ved res. 13.7.1956 med virkning fra 1.7. s.å. ble flg.eiendommer overført fra Vang kommune til Stange kommune: Ca. 300 da. av g.nr. 7, br.nr. 1, g.nr. 7, b.nr. 4, g.nr. 7, br.nr. 9, g.nr. 7, br.nr. 24-28, g.nr. 10, br.nr.23.


Ved kgl. res. 16.1.1987 ble Stange prestegjeld delt i to: Stange prestegjeld og Ottestad prestegjeld.


Ved kgl. res. 27.5.1854 ble flg.eiendommer overført fra Ringsaker hovedsokn til Brøttum annekssokn: G.nr. 397-403,
464-469, 471-473, 475, 476, 478, 480-482, 519-520, 522-523 og 526.


Ved kgl. res. 27.9.1912 med virkning fra 1.1.1913 ble flg.eiendommer overført a) Fra Ringsaker hovedsokn til Brøttum annekssokn: G.nr. 393, 396. b) Fra Brøttum
annekssokn til Ringsaker hovedsokn: G.nr. 289-290, 375, 411, 464, 468-482, 514, 519-526.


Ved kgl. res. 8.1.1925 med virkning fra 1.1. 1925 ble Ringsaker prestegjeld delt i tre: Ringsaker, Veldre og Brøttum, hvert svarende til soknet med samme navn. Embetshandlinger før 1.1.1925 må derfor søkes i Ringsaker prestegjeld.


Ved kgl. res. 24.10.1969 fastsattes grensen mellom Lillehammer kommune og Ringsaker kommune.


(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (18 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (15 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (159 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Ottestad (se Stange)
Romedal (se Stange)
Tangen (se Stange)
Vallset (se Stange)