Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark] » [Sør-Odal]


Informasjon om Sør-Odal:

Ved kgl. res. 10.4. 1819 ble Strøm Prestegjeld delt i to. Sør-Odal besto da av Strøms hovedsokn, Ullern anneks og flg.12 garder av Opstad anneks: gnr. 85-99, 101-102 i Sør-Odal. Embetshandlinger før 10.4.1819 må derfor søkes i Strøm=Odal prestegjeld. Nord-Odal besto etter delingen av Sand anneks, Mo anneks og resten av Opstad anneks. Res.en ble meddelt Kristiania biskop 24.4.1819.


Ved kgl. res. 28.11.1836 ble flg.garder lagt til Opstad anneks under Nord-Odal
prestegjeld: gnr. 1-5,7,8, 53-56 i Nord-Odal og gnr. 100 i Sør-Odal. Gardsnummer 85-99, og 101-102 i Sør-Odal skulle fortsatt høre til Sør-Odal prestegjeld.


Ved kgl. res. 27.12.1849 skulle flg.garder utgjøre Opstad sokn i Sør-Odal prestegjeld: gnr. 85-102 i Sør-Odal. Samtidig ble Opstad annekssokn i Nord-Odal opphevet og bosetningen her delt mellom Sand hovedsokn (gnr. 1-5,7,8.) og Mo annekssokn (gnr. 53-56).
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (16 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (11 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (35 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Opstad (se Sør-Odal)
Strøm (se Sør-Odal)
Ullern (se Sør-Odal)