Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark] » [Åsnes]


Informasjon om Åsnes:

Ved kgl. res. 12.7.1848 ble Hof prestegjeld delt i to: Hof og Åsnes. Embetshandlinger før 12.7.1848 må derfor søkes i Hof sokneprestembete. Hof prestegjeld besto av Hof hovedsokn, mens Åsnes prestegjeld omfattet Åsnes og Våler annekssokn.

Ved kgl. res. 10.9.1853 ble Våler sokn fraskilt Åsnes prestegjeld og opprettet til eget prestegjeld.

Ved kgl. res. 26.10.1921 med virkning fra 1.7.1922 ble flg.eiendommer overført fra Åsnes kommune: a) til Hof kommune: gnr. 103 nr.18,19 og 23, gnr. 28 bnr.1-11, gnr. 29 brn. 1, gnr. 30 bnr 2-3, gnr.104 bnr. 3, samt en del av gnr. 90 bnr. 1. b) til Grue kommune: Gnr.7 bnr. 2. c) til Våler kommune: Gnr. 13 bnr. 1-2, gnr. 39 bnr. 2 og gnr. 104 bnr.2.

Ved kgl. res. 12.8.1937 ble det bestemt at grensen mellom Hof kommune og Åsnes kommune skulle dannes av grensene mellom de privateiendommer som er matrikulert i Hof, og de som er matrikulert i Åsnes.

Ved kgl. res. 4.10.1968 med virkning fra 1.1.1969 ble et område av Rotberget i Åsnes kommune overført til Grue kommune.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (14 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (32 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Hof (se Åsnes)