Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark] » [Elverum]


Informasjon om Elverum:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Elverum

Tilhørte Christiania stift, Aggershus len, Østerdalen fogderi rundt 1647 og 1660.

Elverum Idre og Särna hørte til Elverum før 22.3.1644, men de to bygdene ble først formelt svenske ved grensetraktaten av 2.10.1751.

Ved reskript 28.6.1780 ble Trysil anneks fraskilt Elverum prestegjeld og opprettet til eget prestegjeld.

Ved kgl.res. 30.12.1857 ble gardene Blikberget og Arndal (gnr. 52-53 i Åmot) overført fra Elverum prestegjeld til Åmot prestegjeld.

Ved kgl. res. 14.5.1915 med virkning fra 1.7. s.å. ble gnr. 49 bnr. 19 i Våler kommune overført til Elverum kommune, mens gnr. 73 brn. 11 i Elverum kommune ble overført til Våler kommune. Ved skriv fra Finansdep. 28.8.1943 med virkning fra 31.12.1939 ble flg.eiendommer overført fra Elverum kommune til Trysil kommune: gnr. 88 bnr. 1-39 i Trysil.

Ved kgl. res. 15.7.1963 med virkning fra 1.1. 1964 ble noen eiendommer overført fra Elverum kommune til Trysil kommune.

(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (16 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (13 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (38 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer