Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark] » [Trysil]


Informasjon om Trysil:

Tilhørte Christiania stift, Aggershus len, Østerdalen fogderi rundt 1647 og 1660.
Trysil prestegjeld

Ved reskript 28.6.1780 ble Trysil anneks fraskilt Elverum prestegjeld og opprettet til eget prestegjeld. Embetshandlinger før 28.6. 1780 må derfor søkes i Elverum sokneprestembete.

Ved reskript 21.9.1787 ble Osen menighet fraskilt Åmot prestegjeld og tillagt Trysil prestegjeld som et annekssokn.

Ved kgl. res. 9.4.1870 med virkning fra 1.1. s.å. ble det
opprettet en hjelpepreststilling for fjelldistrikter av Trysil, Rendalen, Tolga og Røros prestegjeld.

Ved kgl. res. av 1.2.1879 med virkning fra 1.1.1880 ble Osen annekssokn i Trysil prestegjeld delt i to sokn: Nordre og Søndre Osen. Nordre Osen ble overført til Åmot prestegjeld, mens Søndre Osen fremdeles lå til Trysil. Ved kgl. res. 3.3. 1910 med virkning fra 1.1.1911 ble Engerdal prestegjeld opprettet av de områder fra Trysil, Rendalen, Tolga og Røros prestegjeld som ble betjent av hjelpepresten for "Østerdalens nordlige fjelddistrikter".

Ved kgl. res. 3.11.1910 med virkning fra 1.1. 1911 ble hjelpeprestembetet for "Østerdalens nordlige fjelddistrikter" nedlagt.

Ved skriv fra Finansdep. 28.8.1943 med virkning fra 31.12.1939 ble flg.eiendommer overført fra Elverum kommune til Trysil kommune: gnr. 88 bnr. 1-39 i Trysil.

Ved kgl. res.15.7.1963 med virkning fra 1.1. 1964 ble grensa mellom Elverum kommune og Trysil kommune regulert.
Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (17 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (14 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (36 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Osen (se Trysil)