Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark] » [Rendalen]


Informasjon om Rendalen:

Tilhørte Christiania stift, Aggershus len, Østerdalen fogderi rundt 1647 og 1660.


Rendalen sokneprestembete tilhører i dag Nord-Østerdal prosti, men er utskilt fra Åmot sokneprestembete i Sør-Østerdal prosti og tas derfor med under det sistnevnte prostiet.


Ved reskript 6.10.1741 ble Åmot prestegjeld delt i to, Åmot prestegjeld og Rendalen prestegjeld. Åmot skulle omfatte
Åmot hovedsokn, Stor-Elvedalen sokn og Osen menighet. Rendalen skulle bestå av Øvre og Ytre Rendal annekssokn. Embetshandlinger før 6.10. 1741 må derfor søkes i Åmot prestegjeld.


Ved kgl. res. 9.4.1870 med virkning fra 1.1. s.å. ble det opprettet en hjelpepreststilling for fjelldistrikter av Trysil, Rendalen, Tolga og Røros prestegjeld.


Ved kgl. res. 3.3. 1910 med virkning fra 1.1.1911 ble Engerdal prestegjeld opprettet av de områder fra Trysil, Rendalen, Tolga og Røros prestegjeld som ble betjent av hjelpepresten for "Østerdalens nordlige fjelddistrikter".


Ved kgl. res. 3.10.1910 med virkning fra 1.1. 1911 ble hjelpeprestembetet for "Østerdalens nordlige fjelddistrikter" nedlagt.


(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (15 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (34 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Ytre Rendal (se Rendalen)
Øvre Rendal (se Rendalen)