Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark] » [Alvdal]


Informasjon om Alvdal:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Alvdal

Soknehistorikk
Alvdal

Ved reskript 30.9.1735 ble Tynset prestegjeld delt i tre: Tynset sokn, Lille-Elvedalen sokn og Tylldal sokn utgjorde Tynset prestegjeld, Innset sokn og Kvikne sokn utgjorde Innset prestegjeld, Tolga sokn, Vingelen sokn og Dalsbygda sokn utgjorde Tolga prestegjeld.

Ved reskript 13.1.1747 skulle Folldal betjenes alternativt av sokneprestene i Tynset og Lesja.

Ved kgl. res. 25.7.1860 med virkning fra 1.1. 1861 ble annekssoknene Dovre og Øvre Folldal, samt gnr.3-15 i Dovre fraskilt Lesja hovedsokn og opprettet som Dovre prestegjeld.

Ved kgl. res. 10.7.1862 med virkning fra 1.1.1863 ble Lille-Elvedalen sokn sammen med Nedre Folldal distrikt fraskilt Tynset prestegjeld og opprettet som Lille-Elvedalen prestegjeld. Samtidig ble Øvre Folldal forent med Nedre Folldal til Folldal sokn som ble lagt til Lille-Elvedalens prestegjeld.

Ved kgl. res. 17.12.1909 med virkning fra 1.1.1910 ble gnr. 23 bnr. 3 i Dovre kommune overført til Lille-Elvedalen kommune.

Ved kgl. res. 19.9.1913 med virkning fra 1.1.1914 ble gnr. 52 bnr. 3 i Folldal sokn
overført til Lille-Elvedalen sokn.

Ved kgl. res. 7.2.1969 med virkning fra 1.1.1970 ble gnr. 1 bnr.2,3 og 9 i Dovre kommune overført til Folldal kommune.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (9 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (42 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer