Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland] » [Skjåk]


Informasjon om Skjåk:

Tilhørte Gudbrandsdalens fogderi rundt 1650 og 1750.

Skjåk

Ved kgl. res. 4.8.1863 med virkning fra 13.12 s.å. ble Skjåk annekssokn unntatt gnr. 112 bnr. 1 og en til L.No. 164c
hørende sæter, utskilt fra Lom prestegjeld og opprettet som Skjåk prestegjeld. Embetshandlinger før 13.12.1863 må derfor
søkes i Lom. Ved konglig res. 3.12.1914 med virkning fra 1.1.1915 ble flg.garder overført fra Skjåk hovedsokn til
Nordberg annekssokn: gnr. 9 bnr 2, gnr. 21 bnr. 2-6, gnr. 22 bnr. 4-5, gnr. 32 bnr. 2-3, gnr. 32 bnr. 2, gnr. 40 bnr. 3, gnr.
42 bnr. 4, gnr. 47 bnr. 2, gnr. 57 bnr. 4.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (11 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (40 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer