Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland] » [Sel]


Informasjon om Sel:

Tilhørte Gudbrandsdalens fogderi rundt 1650 og 1750.

Sel

Ved reskript 6.12.1737 ble "Breden-Bygden" delt mellom Vågå og Fron prestegjeld slik at gnr. 177-189 i Nord-Fron ble tillagt Fron prestegjeld, mens gnr. 198-204 og 208 i Sel ble lagt til Vågå prestegjeld.

Ved kgl. res. 17.12. 1909 med virkning fra 1.1. 1910 ble Vågå prestegjeld delt i to: Vågå og Sel prestegjeld. Vågå besto av Vågå hovedsokn, mens Sel prestegjeld besto av Sel og Heidal sokn. - Embetshandlinger før 1.1. 1910 må derfor søkes i Vågå sokneprestembete.

Ved kgl. res. 10.4.1964 med virkning fra 1.1.1965 ble flg.eiendommer overført fra Vågå kommune til Sel kommune: gnr. 1 brn 5-6, 10-13 og 23, deler av gnr. 1 bnr. 5 og bnr. 10. - Samtidig ble Sjoaområdet overført fra Nord-Fron kommune til Sel kommune.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (11 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (24 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (16 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Heidal (se Sel)