Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland] » [Gausdal]


Informasjon om Gausdal:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Gausdal

Ved reskript 19.4.1780 ble Bødal (Nykirke) annekssokn tillagt hele Uggedalen samt flg.garder av hovedsoknet: gnr. 111-112 i Østre Gausdal, gnr. 1-4, 32-34, 36-37 i Vestre Gausdal.

Ved kgl. res. 5.1.1878 med virkning fra 27.3.1878 ble Gausdal prestegjeld delt i to: Østre og Vestre Gausdal prestegjeld. Østre Gausdal besto av Gausdal hovedsokn, Follebu annekssokn samt gnr. 112 bnr. 1-4 i Østre Gausdal, som ble overført fra Nykirke annekssokn. Vestre Gausdal prestegjeld besto av Nykirke sokn og Svatsum annekssokn.

Ved kgl. res. 23.11.1903 ble plassen Gammelhushagen under gnr. 1 bnr. 1 og gnr. 2 brn. 1 i Vestre Gausdal kommune overført til Østre Gausdal kommune.

Ved konglig res. 23.6.1939 ble grensen mellom Vestre og Østre Gausdal kommune fastsatt.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (13 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (76 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer