Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland] » [Østre Toten]


Informasjon om Østre Toten:

Ved kgl. res.er 5.3.1825 og 10.6.1826 ble Toten prestegjeld delt i Østre Toten prestegjeld og Vestre Toten prestegjeld.

Embetshandlinger før 10.6.1826 må derfor søkes i Toten prestegjeld. Østre Toten prestegjeld ble i 1826 satt sammen av Hof og Balke sokn. Samtidig ble det bestemt at den del av Balke sokn som ble kalt Toten - eller Nordre Feiring skulle legges til Feiring sokn i Hurdal prestegjeld. Res.en ble meddelt Kristiania biskop 1.7.1826.

Ved kgl. res. 26.7.1844 ble gnr. 33-35 i Feiring overført fra Balke sokn i Østre Toten prestegjeld til Feiring sokn i Hurdal prestegjeld.

Ved kgl. res.
22.5.1931 med virkning fra 1.7. s.å. ble Balke sokn utskilt fra Østre Toten prestegjeld og opprettet som Balke prestegjeld.

(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (9 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (102 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (5 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Balke (se Østre Toten)