Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland] » [Vestre Toten]


Informasjon om Vestre Toten:

Vestre Toten (Ås)

Ved kongelige res.er 5.3.1825 og 10.6.1826 ble Toten prestegjeld delt i Østre Toten prestegjeld og Vestre Toten
prestegjeld. Vestre Toten prestegjeld skulle bestå av Ås og Kolbu sokn. Embetshandlinger etter 10.6.1826 må derfor
søkes i de to prestegjeldene. Ved reskript 27.11.1851 ble gardsnummer 115, 116, 117 og 127 overført fra Gran
prestegjeld til Vestre Toten prestegjeld. Ved kgl. res. 8.5.1869 med virkning fra 1.1.1870 ble grensen mellom Ås
hovedsokn og Kolbu sokn i Vestre Toten prestegjeld fastsatt. Ved kgl. res. av 22.7.1907 ble g.nr. 71, b.nr. 15, g.nr. 78,
b.nr. 1-3, g.nr. 131 br.nr. 1 og g.nr. 132 br.nr. 1 i Ås sokn samt g.nr. 182, b.nr. 9, g. nr. 203, b.nr. 3 og 8 i Kolbu sokn i
Vestre Toten prestegjeld overført til Eina sokn i samme prestegjeld. Ved kgl. res. 16.7.1915 med virkning fra 1.10.1915
ble Kolbu og Eina sokn utskilt fra Vestre Toten prestegjeld og opprettet som Kolbu prestegjeld. Ved kgl. res. 29.5 1981,
med virkning fra 1.8.1981 ble Raufoss kapelldistrikt utskilt fra Vestre Toten prestegjeld til eget prestegjeld. Med brev fra
Kirke- og undervisningsdepartementet 20.4. 1982 skiftet prestegjeldet navn fra Vestre Toten prestegjeld til Ås prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Skolevesen (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (13 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (138 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (17 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Ås (se Vestre Toten)
Eina (se Vestre Toten)
Kolbu (se Vestre Toten)