Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland] » [Gran]


Informasjon om Gran:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Gran

Ved reskript 3.9.1777 ble området Skrukklia overført til Hurdal prestegjeld. Ved reskript 27.11.1851 ble gardsnummer 115, 116, 117 og 127 overført fra Gran prestegjeld til Vestre Toten prestegjeld. Ved kgl. res. 2.1.1897, med virkning fra 1.1.1897, ble Brandbu og Tingelstad sokn utskilt og opprettet som Brandbu prestegjeld.

Ved kgl. res. 13.5. 1908 ble flg.garder overført fra Gran kommune til Brandbu kommune: gnr. 161 bnr. 2, gnr. 167 bnr. 15, 17 og 21, gnr. 287 bnr. 1-18, gnr. 288 bnr. 1-3, gnr. 289 bnr. 1-7. Samtidig ble gnr. 155 bnr. 2 og 3 i Brandbu overført til Gran kommune. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (11 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (55 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Brandbu (se Gran)
Tingelstad (se Gran)