Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland] » [Nordre Land]


Informasjon om Nordre Land:

Nordre Land

Fram til 1866 var Land ett prestegjeld. Ved kgl. res. 25.1.1866 med virkning fra 1.5.1866 ble prestegjeldet delt i Nordre
og Søndre Land prestegjeld. Embetshandlinger for Landsbygdene før 1.5.1866 er i katalogen oppført under Land
sokneprestembete. Ved delinga i 1866 ble det bestemt at Nordre Land sokneprestembete skulle bestå av Østsinni,
Nordsinni og Torpa annekssokn. Ved kgl. res. 7.10.1874 ble gardsnummer 2,1 i Søndre Land overført til Nordre Land
kommune, mens gardsnummer 2,2 i Søndre Land skal henhøre under Søndre Land. Ved kgl. res. 10.7.1879 med virkning
fra 1.1.1880 ble gardsnummer 1, 1-2 i Søndre Land overført fra Nordre Land kommune til Søndre Land kommune. Ved
kgl. res. 30.10.1909 med virkning fra 1.1.1910, ble gardsnummer 135,2 overført fra Nordre Land kommune til Søndre
Land kommune. Ved kgl. res. 29.1.1932 ble grensa mellom Nordre Land og Etnedal fastsatt. Ved kgl. res. 13.3.1936 ble
gardsnummer 39,2, 40.4 og 41.2 overført fra Nordre Land kommune til Etnedal kommune. Samtidig ble en del av
gardsnummer 26,2 i Etnedal overført til Nordre Land kommune.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (20 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (9 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (39 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Torpa (se Nordre Land)