Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland] » [Nord-Aurdal]


Informasjon om Nord-Aurdal:

Nord-Aurdal

Aurdal var ett prestegjeld fram til 1805. Ved reskript 29.11.1805 og virkning fra samme dag, ble prestegjeldet delt i
Nord-Aurdal prestegjeld og Sør-Aurdal prestegjeld. Nord-Aurdal prestegjeld skulle da bestå av Aurdal hovedsokn, samt
Ulnes, Svenes og Skrautvål annekssokn. Embetshandlinger før 29.11.1805 må derfor søkes i Aurdal sokneprestembete.
Ved kgl. res. 21.12.1893 med virkning fra 1.1. 1894 ble Bruflat sokn i Sør-Aurdal prestegjeld og Nord-Etnedal sokn i
Nord-Aurdal prestegjeld slått sammen til det nyopprettede Etnedal prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (26 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (8 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (44 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer