Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen]


Informasjon om Drammen:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: DrammenDrammen som by oppstod i 1811, da tvillingbyene Bragernes og Strømsø/Tangen på hver sin side av Drammenselva ble slått sammen til èn.Soknehistorikk
Bragernes og Strømsø ble skilt ut fra Lier prestegjeld ved kgl. åpent brev 1723. Fem gårder under Jarlsberg Verk, Bragernes, ble overført til Sande ved reskr. 26.04.1754, jfr. kontrakt 1737. Åssida i Lier ble i 1774 lagt til Bragernes i geistlig henseende.Ved kgl. res. 06.03. 1843 ble Tangen skilt ut fra Skoger og slått sammen med Strømsø som nå ble eget sokneprestembete. Samtidig ble Strømsgodset skilt ut fra Strømsø og lagt til Skoger.Skoger og Konnerud er utskilt fra Sande prestegjeld i nåværende Vestfold fylke i 1752 i samsvar med reskript 02.03.1742.Strømsgodset ble skilt ut fra Skoger som eget prestegjeld ved kgl. res. 08.04.1938.Kilde: Soknehistorikk - Buskerud).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Sjøinnrullering (5 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (18 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (22 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (234 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (4 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (14 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Adresse-/Telefonkataloger og epostkataloger (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 2


 Historisk eiendomsarkiv, Drammen Kommune (Vis detaljer)

I Drammen kommunes historiske eiendomsarkiv finner du de fleste saker om din eiendom i perioden ca. 1870 til og med 2005. Arkivet omfatter byggesaker, vann- og avløpssaker, delingssaker og seksjoneringssaker.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen]

 Ministerialbok for Skoger prestegjeld 1862-1872 (Konfirmerte) (Vis detaljer)

Registrert av DIS-Sande

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen]

Historiske kommuner:

Bragernes (se Drammen)
Skoger (se Drammen)
Strømsgodset (se Drammen)
Strømsø (se Drammen)
Tangen (se Drammen)