Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Ringerike]


Informasjon om Ringerike:

Norderhov, Haug og Lunder.

Omfattet også Ådal til 1857 og Hønefoss til 1913. Øvre og nedre Tunga, Tungeskoven og Roverud i Flå (gnr. 177-178) overført fra 08.02.1853. Kapellanen i Norderhov fører fra 01.07.1913 egen kirkebok for Lunder og Veme kapelldistrikt.

Ådal (Viker), Nes og Ytre Ådal (Hval). Utskilt fra Norderhov i 1857.

Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (16 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (19 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (79 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Ådal (se Ringerike)
Hønefoss (se Ringerike)
Norderhov (se Ringerike)
Tyristrand (se Ringerike)