Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Horten]


Informasjon om Horten:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Horten

Horten hørte til Borre prestegjeld til 1865. Ved kgl. res. 13.07.1855 ble det opprettet et midlertidig garnisonspresteembete her, og ved kgl. res. 13.05.1865 ble Horten eget prestegjeld. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Folkeregister og flytting (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Forsikringsmateriale - Eiendom (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sjøinnrullering (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Barneomsorg (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Skolevesen (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Handel og næringsliv (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Politikk og folkestyre (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Bankvesen (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fattigvesen (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (29 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (166 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Arkiv, bibliotek og museum (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 11


 Arkivportalen - Åsgårdstrand kommune (Vis detaljer)

Liste over arkivskapere under Åsgårdstrand kommune | Forfatter: Åsgårdstrand kommune

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Horten]

 Arkivportalen - Borre kommune (Vis detaljer)

Liste over arkivskapere under Borre kommune | Forfatter: Borre kommune

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Horten]

 Arkivportalen - Horten kommune (Vis detaljer)

Liste over arkivskapere under Horten kommune | Forfatter: Horten kommune

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Horten]

 Åsgårdstrand - Digitalarkivets databasevelger (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Horten]

 Åsgårdstrand - DIS Slektsfoskerbasen (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Horten]

 Borre - Digitalarkivets databasevelger (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Horten]

 Borre - DIS Slektsforskerbasen (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Horten]

 Horten - Digitalarkivets databasevelger (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Horten]

 Horten - DIS Genress - Frivillige Organisasjoner (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Horten]

 Horten - DIS Slektsforskerbasen (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Horten]

 Horten - DIS Slektsforum (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Horten]

Historiske kommuner:

Åsgårdstrand (se Borre)
Borre (se Horten)
Horten (se Borre)
Nykirke (se Borre)