Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Tønsberg]


Informasjon om Tønsberg:

Tilhørte Jarlsberg og Laurvig amt.

Omfattet Vår Frue Kirke, Tønsberg Kirke og St. Laurentii Kirke.

Sem

Se reskript 29.05.1739: St. Laurenti Kirke i Tønsberg ble forent med Sem i Gyldenløves tid (1678-83), men senere slått sammen med Vor Frue eller Mariakirken i Tønsberg. Den ble nedlagt i 1810. Vallø Saltverks kirke opprettet i Slagen 1782. 22.07.1833: Fem gårder i Bytangen til Sem. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Sjøfolk og sjøfart (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Sjøinnrullering (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Folkeregister og flytting (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Handel og næringsliv (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Forsikringsmateriale - Eiendom (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Barneomsorg (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Foreninger og lag (0 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Skolevesen (16 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Politikk og folkestyre (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Bankvesen (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Samferdsel & Infrastuktur (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Religion og livssyn (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Kulturminnevern (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Idrett og friluftsliv (0 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (18 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fattigvesen (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (28 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (136 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (16 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (14 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (0 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (0 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (4 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (0 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (33 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fengselsvesen (0 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Arkiv, bibliotek og museum (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 10


  Ministerialbok for Sem prestegjeld 1814-1825 (Døpte) (Vis detaljer)

Registrert av Statsarkivet i Bergen

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Tønsberg]

 Arkivportalen - Sem kommune (Vis detaljer)

Liste over arkivskapere under Sem kommune | Forfatter: Sem kommune

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Tønsberg]

 Arkivportalen - Tønsberg kommune (Vis detaljer)

Liste over arkivskapere under Tønsberg kommune | Forfatter: Tønsberg kommune

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Tønsberg]

 Sem - Digitalarkivets databasevelger (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Tønsberg]

 Sem - DIS Slektsforskerbasen (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Tønsberg]

 Tønsberg - Digitalarkivets databasevelger (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Tønsberg]

 Tønsberg - DIS Gravminner (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Tønsberg]

 Tønsberg - DIS Slektsforskerbasen (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Tønsberg]

 Tønsberg - DIS Slektsforum (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Tønsberg]

 Tønsberg kommune/kirken: Ecclesias oversikt over døde (Vis detaljer)

Tønsberg kommune/kirken: Ecclesias oversikt over døde

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Tønsberg]

Historiske kommuner:

Sem (se Tønsberg)
Slagen (se Tønsberg)