Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Sandefjord]


Informasjon om Sandefjord:

Tilhørte Jarlsberg og Laurvig amt. Sandar (Sandeherred) omfattet inntil 30.04.1877 også Sandefjord.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Foreninger og lag (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Handel og næringsliv (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folkeregister og flytting (11 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sjøinnrullering (9 ressurser i denne kategorien)
Continue...Helse- og pleievesen (4 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sjøfolk og sjøfart (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Forsikringsmateriale - Eiendom (13 ressurser i denne kategorien)
Continue...Barneomsorg (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Plan og bygning (17 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Skolevesen (35 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Religion og livssyn (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Politikk og folkestyre (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Bankvesen (4 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (38 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fattigvesen (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (38 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (72 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (14 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Arkiv, bibliotek og museum (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 9


 Arkivportalen - Andebu kommune (Vis detaljer)

Liste over arkivskapere under Ande bu kommune | Forfatter: Andebu kommune

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Andebu]

 Arkivportalen - Stokke kommune (Vis detaljer)

Liste over arkivskapere under Stokke kommune | Forfatter: Stokke kommune

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Stokke]

 Sandar (Sandeherred) - Digitalarkivets Databasevelger (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Sandefjord]

 Sandar (Sandeherred) - DIS Slektsforskerbasen (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Sandefjord]

 Sandefjord - Digitalarkivets Databasevelger (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Sandefjord]

 Sandefjord - DIS Genress - Arkiver og museum (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Sandefjord]

 Sandefjord - DIS Genress - Frivillige organisasjoner (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Sandefjord]

 Sandefjord - DIS Slektsforskerbasen (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Sandefjord]

 Sandefjord - DIS Slektsforum (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Sandefjord]

Historiske kommuner:

Sandar (se Sandefjord)