Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Larvik]


Informasjon om Larvik:

Dagens Larvik kommune er en sammenslutning av de tidligere kommunene Larvik, Brunlanes, Stavern, Hedrum og Tjølling, gjeldende fra 1. januar 1988.

Geistlig inndeling Dagens Larvik kommune besto ved inngangen til tidlig nytid (1536) av tre prestegjeld, nemlig Brunlanes, Hedrum og Tjølling. Brunlanes prestegjeld var igjen delt i tre sogn: Tanum, Berg og Kjose. Hedrum prestegjeld var også delt i tre sogn: Hedrum, Kvelde og Hvarnes. Tjølling prestegjeld besto kun av Tjølling sogn, om vi da ser bort fra Istre kirke, som ble brent av svenske tropper i 1567 og ikke ble bygd opp igjen.

Larvik fikk kjøpstadsrettigheter i 1671 (etter å ha vært ladested under Tønsberg), og i 1677 sto Larvik kirke ferdig som et nytt sogn i Hedrum prestegjeld. I Brunlanes kom på samme tid Langestrand sogn til. I 1741 ble Larvik og Langestrand utskilt fra sine respektive prestegjeld, og dannet Larvik prestegjeld.

Marinebasen Fredriksvern fikk egen kirke i 1756, og i 1799 ble det omkringliggende Stavern tatt fra Brunlanes og lagt til Fredriksvern. Dette var grunnlaget for Stavern prestegjeld.

Siden har Østre Halsen blitt utskilt som eget sogn i Tjølling prestegjeld, og Nanset har blitt utskilt som eget sogn i Hedrum prestegjeld. Nanset sogn har imidlertid blitt overført til Larvik prestegjeld relativt nylig. Det må også nevnes at Hedrum har avgitt enkelte gårder til Eidanger, nå Porsgrunn, (i 1964), og én gård til Andebu (i 1877).

Administrativ tilhørighet og jurisdiksjon

I lenstida tilhørte hele dagens Larvik kommune Brunla len. I en kort periode etter eneveldets innføring i 1661, var den administrative enheten Brunla amt, men fra 1671-1821 var så dagens Larvik kommune en del av Larvik grevskap. Deretter ble dagens Larvik kommune en del av Jarlsberg og Larvik amt, som i 1919 endret navn til Vestfold fylke.

Prestegjeldene Brunlanes, Hedrum og Tjølling svarte til egne tinglag, med det unntak at Hedrum tinglag også inkluderte noen gårder i Kodal sogn i Andebu prestegjeld. Tinglagene ble ca. 1663 underlagt Larvik sorenskriveri. Larvik sorenskriveri har endret geografisk omfang, men Brunlanes, Hedrum og Tjølling har alltid hørt til Larvik sorenskriveri, om fra 2002 skiftet navn til Larvik tingrett.

Larvik by fikk egen byfogd i 1665, og i 1692 ble ladestedene Sandefjord og Helgeroa lagt til dette byfogdembetet. Langestrand med Fritsø Verk lå opprinnelig utenfor byfogdens jurisdiksjon, og hadde eget ting fra 1753, men dette området ble lagt til Larvik byfogdembete i 1819. I 1858 ble Sandefjord skilt ut, og i 1936 ble Larvik byfogdembete opphevet og lagt til Larvik sorenskriveri.

Kilder: Felleskatalogen for arkivverket, diverse. (Satt sammen av Kristian Hunskaar)

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Sjøinnrullering (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Helse- og pleievesen (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Folkeregister og flytting (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Forsikringsmateriale - Eiendom (15 ressurser i denne kategorien)
Continue...Barneomsorg (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Skolevesen (32 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Handel og næringsliv (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Politikk og folkestyre (10 ressurser i denne kategorien)
Continue...Bankvesen (16 ressurser i denne kategorien)
Continue...Samferdsel (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (61 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fattigvesen (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (40 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (240 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (22 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (16 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (15 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Arkiv, bibliotek og museum (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 14


 Arkivportalen - Brunlanes kommune (Vis detaljer)

Liste over arkivskapere underlagt tidligere Brunlanes kommune. | Forfatter: Brunlanes kommune

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Larvik]

 Arkivportalen - Hedrum kommune (Vis detaljer)

Liste over arkivskapere i Hedrum kommune | Forfatter: Hedrum kommune

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Larvik]

 Arkivportalen - Larvik kommune (Vis detaljer)

Liste over arkivskapere underlagt Larvik kommune | Forfatter: Larvik kommune

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Larvik]

 Arkivportalen - Stavern kommune (Vis detaljer)

Liste over arkivskapere i Stavern kommune | Forfatter: Stavern kommune

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Larvik]

 Arkivportalen - Tjølling kommune (Vis detaljer)

Liste over arkivskapere i Tjølling kommune | Forfatter: Tjølling kommune

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Larvik]

 Brunlanes - Digitalarkivets databasevelger (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Larvik]

 Fredriksværn (Stavern) - Digitalarkivets databasevelger (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Larvik]

 Hedrum - Digitalarkivets databasevelger (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Larvik]

 Larvik - Digitalarkivets databasevelger (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Larvik]

 Larvik - DIS Genress - Frivillige organisasjoner (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Larvik]

 Larvik - DIS Gravminner (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Larvik]

 Larvik - DIS Slektsforskerbasen (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Larvik]

 Larvik - DIS Slektsforum (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Larvik]

 Tjølling - Digitalarkivets databasevelger (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Larvik]

Historiske kommuner:

Berg (se Larvik)
Brunlanes (se Larvik)
Fredriksværn (se Larvik)
Hedrum (se Larvik)
Hvarnes (se Larvik)
Kjose (se Larvik)
Kvelde (se Larvik)
Langestrand (se Larvik)
Stavern (se Larvik)
Tanum (se Larvik)
Tjølling (se Larvik)