Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Telemark] » [Porsgrunn]


Informasjon om Porsgrunn:

Porsgrunn fikk bystatus 1807, men helt fra 1576 ble navnet Porsgrunn nevnt. Den bebyggelsen lå på det som i dag er kjent som Vestre Porsgrunn, eller Vessia.

Navnet har sitt utspring fra blomsten Pors (Myrica Gale) som ogaså kan sees i byens byvåpen. Denne planten var det mye av i omådet.

Porsgrunn Kommune er i dag en samling av ikke mindre enn 5 tidligere kommuner eller byer: Solum, Gjerpen, Eidanger, Brevik og Porsgrunn.

I 1920 ble nedre deler av Solum knytet til Porsgrunn, dvs helt eller delvis gårdene Bjørntvedt (gårdsnr. 21), Moldhaugen (gårdsnr. 22), Klyve østre (gårdsnr. 23) og Knardalstrand (gårdsnr. 24). Også mindre deler av Gjerpen ble innlemmet i Porsgrunn.

På 1960-tallet var de neste store kommunesammenslåingene. Da ble deler av Gjerpen, dvs. et mindre område på Uthaugen, Hovenga og en del av Borgestad og Borge, innlemmet i Porsgrunn Kommune. Av gårdene som ble berørt av dette kan nevnes Østre Borge (gårdsnr. 76), Åkre (gårdsnr. 75), Borgestad (gårdsnr. 74), Kjølnes (gårdsnr. 77), Austad (gårdsnr. 81), Søli (gårdsnr. 82), Åltvedt (gårdsnr. 83) og Høgseth (gårdsnr. 84).

Hele Eidanger og Brevik by gikk inn i en kommunesammenslåing med Porsgrunn i 1969.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Sjøinnrullering (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Barneomsorg (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (30 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (48 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (129 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (22 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (28 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 1


 Gravsteinsavskrifter fra kirkegårder i Grenland (Vis detaljer)

Avskriftene er gjort av medlemmer av Grenland ættehistorielag

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Telemark] » [Porsgrunn]

Historiske kommuner:

Brevik (se Porsgrunn)
Eidanger (se Porsgrunn)
Gjerpen (se Porsgrunn)
Solum (se Porsgrunn)