Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Aust-Agder] » [Risør]


Informasjon om Risør:

Risør fikk egen kirke i 1647. Den var underlagt Gjerstad prestegjeld inntil 01.07.1745 da Risør ble eget prestegjeld med Søndeled som anneks (reskr. 02.03.1742). Søndeled ble skilt ut fra Risør prestegjeld ved kgl. res. 05.04.1877. Ved kgl. res. 29.01.1971 ble Risør prestegjeld nedlagt og innlemmet i Søndeled prestegjeld. Et par kirkebøker gikk tapt ved bybrannen i Risør i 1861.

Gjerstad prestegjeld besto inntil 1745 av kirkesoknene Gjerstad, Vegårshei, Søndeled og Risør. Søndeled og Risør ble da skilt ut som eget prestegjeld. Ved reskr. 26.03.1746 fikk arbeidere og funksjonærer ved Egelands Jernverk i Gjerstad tillatelse til å søke Søndeled kirke.

Søndeled hørte til Gjerstad prestegjeld inntil 1745. Ved reskr. 02.03.1742 ble Søndeled overført til det nyopprettede Risør prestegjeld. Ved kgl. res. 05.04.1877 ble Søndeled skilt ut fra Risør og dannet eget prestegjeld fra 01.07. s.å. Samtidig ble Søndeled delt i Ytre Søndeled hovedsokn og Indre Søndeled sokn. Gården Gjeving og øyene Holmen, Odden og Lyngør ble 05.03.1813 overført fra Søndeled sokn til Dypvåg sokn. Det samme skjedde med gården Risøy 08.12.1866. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (17 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (37 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (15 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 1


 Sølvskatten 1816, nr. 29: Nedenes amt, Risør by, 1817-1823 (Vis detaljer)

Registrert av Norges Bank

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Aust-Agder] » [Risør]

Historiske kommuner:

Søndeled (se Risør)