Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Aust-Agder] » [Grimstad]


Informasjon om Grimstad:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Gildeskål

Soknehistorikk
Grimstad og Fjære hørte til Øyestad prestegjeld inntil de ved kgl. res. 28.06.1842 og 31.10.1845 ble skilt ut og dannet Fjære prestegjeld. Grimstad fikk egen kirke i 1849. Ved kgl. res. 22.01.1884 ble Grimstad fra 01.01.1885 et eget prestegjeld. Ved kgl. res. 23.08.1968 ble Grimstad igjen underlagt Fjære prestegjeld. Kirkebøkene 1839-1869 gikk tapt da Fjære prestegård brant 04.11.1933.

Øyestad prestegjeld omfattet opprinnelig Øyestad, Fjære, Froland og Hisøy. Fjære ble utskilt som eget prestegjeld ved kgl. res. 31.10.1845. Froland ble eget prestegjeld ved kgl. res. 29.01.1849. Hisøy ble eget kirkesokn ved kgl. res. 08.12.1847 og eget prestegjeld fra 01.01.1872 ved kgl. res. 16.09.1871.

Landvik og Eide utgjør Hommedal prestegjeld. Inntil 01.04.1875 hørte også Herefoss sokn til Hommedal, men ble da skilt ut som eget prestegjeld. En part av gården Steinsvann ble ved kgl. res. 14.10.1882 overført fra Birkenes sokn til Landvik sokn. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Sjøfolk og sjøfart (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (24 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (53 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Eide (se Grimstad)
Fjære (se Grimstad)
Homedal (se Grimstad)
Landvik (se Grimstad)