Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Aust-Agder] » [Tvedestrand]


Informasjon om Tvedestrand:

Inntil 16.05.1747 besto Holt prestegjeld av Holt, Dypvåg, Flosta, Tromøy, Barbu og Austre Moland. Arendal var utskilt i 1705. I 1747 ble Tromøy, Barbu og Austre Moland skilt ut. 24.03.1812 ble Dypvåg og Flosta skilt ut fra Holt og dannet eget preste- gjeld. Vegårshei sokn ble ved reskr. 17.07.1812 overført fra Gjerstad prestegjeld til Holt prestegjeld, men ble ved reskr. 07.05.1828 ført tilbake til Gjerstad preste- gjeld. Ved kgl. res. 15.02.1902 ble Tvedestrand skilt ut fra Holt og dannet eget prestegjeld fra 01.04. s.å. Ved kgl. res. 30.11.1973 ble Dypvåg sokn og Tvedestrand igjen innlemmet i Holt prestegjeld.

Dypvåg hørte inntil 24.03.1812 til Holt prestegjeld. Da ble Dypvåg og Flosta skilt ut som eget prestegjeld. Ved kgl. res. 22.02.1963 ble det bestemt at Flosta sokn fra 01.01.1972 skulle overføres til Austre Moland prestegjeld. Dypvåg prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 30.11.1973. Dypvåg ble da overført til Holt prestegjeld. Gården Gjeving og øyene Holmen, Odden og Lyngør ble 05.03.1813 overført fra Søndeled sokn til Dypvåg sokn. Det samme skjedde med gården Risøy ved kgl. res. 08.12.1866.

Tvedestrand fikk egen kirke i 1861. Fra 1.4.1862 ble Tvedestrand regnet som annekssogn under Holt. Ved kgl. res. 15.2.1902 ble Tvedestrand skilt ut som eget prestegjeld fra 1.4. s.å. Tvedestrand prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 30.11.1973 og overført til Holt prestegjeld. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Handel og næringsliv (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Sjøfolk og sjøfart (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (23 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (83 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Borøy (se Tvedestrand)
Dypvåg (se Tvedestrand)
Holt (se Tvedestrand)