Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Aust-Agder] » [Froland]


Informasjon om Froland:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Froland

Froland hørte til Øyestad prestegjeld inntil Froland ved kgl. res. 29.01.1849 ble eget prestegjeld. Mykland sokn ble ved kgl. res. 08.10.1976 lagt til Froland prestegjeld. Mykland hørte inntil 01.04.1875 til Åmli prestegjeld. Da ble Mykland overført til Herefoss prestegjeld som var opprettet ved kgl. res. 07.11.1874. Da Herefoss prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 08.10.1976, ble Mykland sokn overført til Froland prestegjeld. Gården Mo ble 20.12.1830 overført fra Åmli til Mykland sokn. Gårdene Høgeli, Hesteklev, Tveitli samt Søndre, Nedre og Øvre Skjeggedal ble 06.04.1859 overført fra Mykland til Tovdal sokn. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (11 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (22 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Mykland (se Froland)