Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Aust-Agder] » [Lillesand]


Informasjon om Lillesand:

Vestre Moland hørte sammen med Høvåg og Lillesand til Vestre Moland prestegjeld inntil Høvåg ble eget prestegjeld ved kgl. res. 25.02.1860. Ved kgl. res. 18.12.1886 skulle Lillesand bli eget kirkesokn. Ordningen trådte i kraft da Lillesand fikk egen kirke i 1889. Ved kgl. res. 27.06.1975 ble Høvåg igjen lagt inn under Vestre Moland prestegjeld. Gårdene Vatne, Ådnevig, Eftevåg, Grønnevoll og Romstøl ble ved res. av 31.08.1861 overført fra Høvåg sokn til Randesund sokn i Oddernes prestegjeld (Vest-Agder). (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (22 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (26 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Høvåg (se Lillesand)
Vestre Moland (se Lillesand)