Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Aust-Agder] » [Birkenes]


Informasjon om Birkenes:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Birkenes

Soknehistorikk
Birkenes hørte inntil 1905 til Tveit prestegjeld. Ved kgl. res. 17.08.1905 ble Birkenes skilt ut som eget prestegjeld. Da Herefoss prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 08.10.1976, ble Herefoss sokn og Vegusdal sokn overført til Birkenes prestegjeld. Gårdene Vassbotn, Odderdalen og Ramseli ble ved kgl. res. 18.09.1845 overført fra Vegusdal sokn til Birkenes sokn. Gården Skjervedal ble ved kgl. res. 06.12.1854 overført fra Birkenes sokn til Vennesla sokn. En part i gården Steinsvann ble ved kgl. res. 14.10.1882 overført fra Birkenes til Landvik sokn.

Herefoss sokn hørte inntil 01.04.1875 til Hommedal prestegjeld. Ved kgl. res. 07.11. 1874 ble Herefoss prestegjeld opprettet. Det besto av Herefoss, Vegusdal og Mykland. Vegusdal hørte inntil 01.04.1875 til Evje prestegjeld. Da Herefoss prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 08.10.1976, ble Herefoss sokn overført til Birkenes prestegjeld.

(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (19 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (72 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Herefoss (se Birkenes)
Homedal (se Birkenes)
Vegusdal (se Birkenes)