Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Kristiansand]


Informasjon om Kristiansand:

Kristiansand ble grunnlagt i 1641. Fram til 1645 hørte byen til Oddernes prestegjeld. Da fikk Kristiansand egen kirke og ble
samtidig hovedsokn med Oddernes, Øvrebø, Vennesla og Hægeland som anneks. Ved kgl. brev 05.04.1704 ble
Oddernes, Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut som eget prestegjeld. Oddernes hovedsokn ble ved reskr. 01.11.1805
påny forent med Kristiansand, men alt ved kgl. res. 16.09.1825 ble Oddernes sluttelig skilt ut som eget prestgjeld igjen.
Ved byutvidelsen av Kristiansand i 1921 ble Lund formelt lagt under Kristiansand prestegjeld. Ved kgl. res. 01.02.1946 ble
Lund skilt ut som eget prestegjeld. Grim ble skilt ut som eget prestegjeld ved kgl. res. 31.008.1962.


Randesund hører til Oddernes prestegjeld. Ved res. 31.08.1861 ble Randesund eget kirkesokn. Randesund kirke ble
innviet i 1864. Gårdene Øvre Strømme, Hånes, Berhus, Øvre og Nedre Timenes ble ved kgl. res. 31.08.1861 overført fra Tveit til
Randesund. Fødte, konf., vigde, døde knyttet til disse gårdene er allikevel ført i kirkebøkene for Tveit frem til slutten av
1864. I 1861 ble også gårdene Vatne, Ådnevig, Eftevåg, Grønnevoll og Romstøl overført fra Høvåg til Randesund.


Tveit prestegjeld besto inntil 1905 av Tveit sokn og Birkenes sokn. Ved regj. res. 17.08.1905 ble Birkenes skilt ut som
eget prestegjeld. Vågsbygd ble eget prestegjeld i 1967.

(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (27 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (23 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (137 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (43 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (14 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Oddernes (se Kristiansand)
Randesund (se Kristiansand)
Tveit (se Kristiansand)