Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Vennesla]


Informasjon om Vennesla:

Vennesla hørte til Oddernes prestegjeld inntil 1645, Da ble Oddernes, Øvrebø, Vennesla og Hægeland anneks til
Kristiansand. Ved kgl. brev 05.04.1704. ble Oddernes med Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut fra Kristiansand og
dannet Oddernes prestegjeld. Ved reskr. 01.11.1805 ble Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut fra Oddernes og dannet
Øvrebø prestegjeld. Ved regj. res. 22.06.1905 ble det bestemt at Vennesla skulle bli hovedsokn i prestegjeldet så snart
Øvrebø prestegård var blitt solgt. Gården Skjervedal ble ved kgl. res. 06.12.1854 overført fra Birkenes sokn til Vennesla
sokn.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (13 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (48 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (34 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 2


 Kirkebok (begravede) for Øvrebø prestegjeld, Øvrebø sokn 1785-1834 (Vis detaljer)

Datareg av Knut Røysland

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Vennesla]

 Kirkebok (viede) for Øvrebø prestegjeld, Øvrebø sokn 1785-1834 (Vis detaljer)

Datareg. av Knut Røysland

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Vennesla]

Historiske kommuner:

Hægeland (se Vennesla)
Øvrebø (se Vennesla)