Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Songdalen]


Informasjon om Songdalen:

Greipstad sokn hørte til Oddernes prestegjeld inntil 1604. Ved kongebrev 10.07.1604 ble Søgne og Greipstad skilt ut som eget prestegjeld: Søgne.


Finsland sokn hørte til Bjelland prestegjeld til dette ble nedlagt ved kgl. res. 24.10.1969. Finsland ble da overført til Søgne prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (12 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (46 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (34 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Finsland (se Songdalen)
Greipstad (se Songdalen)